Rut*

[1 2 3 4]
*Rom. 9:25, 26; Fap. 10:35; Rom. 4:7; 1Tim. 5:4, 14; Ps. 113:5-9;

Capitolul 1

Naomi

1. Pe vremea judecătorilor*, a fost o foamete** în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în țara Moabului.
*Jud. 2:16.; **Gen. 12:10; Gen. 26:1; 2Împ. 81.; Jud. 17:8;
2. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion: erau efratiți*, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara** Moabului, și-au așezat locuința acolo.
*Gen. 35:19.; **Jud. 3:30;
3. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit, și ea a rămas cu cei doi fii ai ei.
4. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa, și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape zece ani.
5. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat.

Rut se ține de Naomi

6. Apoi s-a sculat, ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase* pe poporul Său și-i dăduse** pâine.
*Exod. 4:31; Luc. 1:68.; **Ps. 132:15; Mat. 6:11;
7. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda.
8. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: „Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare* la casa mamei ei! Domnul să Se** îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine!
*Ios. 24:15.; **2Tim. 1:16-18.; Rut 1:5; Rut 2:20;
9. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă* fiecare în casa unui bărbat!” Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns;
*Rut 3:1;
10. și i-au zis: „Nu; noi vom merge cu tine la poporul tău.”
11. Naomi a zis: „Întoarceți-vă, fiicele mele! Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu, ca să poată fi bărbații* voștri?
*Gen. 38:11; Deut. 25:5;
12. Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă! Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde; chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii,
13. ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins* împotriva mea.”
*Jud. 2:15; Iov 19:21; Ps. 32:4; Ps. 38:2; Ps. 39:9, 10;
14. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut* de ea.
*Prov. 17:17; Prov. 18:24;
15. Naomi a zis către Rut: „Iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la dumnezeii* ei; întoarce-te** și tu după cumnata ta.”
*Jud. 11:24.; **Ios. 24:15, 19; 2Împ. 2:2; Luc. 24:28;
16. Rut a răspuns: „Nu sta* de mine să te las și să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu; poporul** tău va fi poporul meu, și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu;
*2Împ. 2:2, 4, 6.; **Rut 2:11, 12;
17. unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul* ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea!”
*1Sam. 3:17; 1Sam. 25:22; 2Sam. 19:13; 2Împ. 6:31;
18. Naomi, văzând-o* hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit.
*Fap. 21:14;
19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus* în mișcare din pricina lor, și femeile ziceau: „Naomia** este aceasta?”
aSau: Plăcută
*Mat. 21:10.; **Isa. 23:7; Plâng. 2:15;
20. Ea le-a zis: „Nu-mi mai ziceți Naomi; ziceți-mi Maraa căci Cel Atotputernic m-a umplut de amărăciune.
aSau: Amărăciune
21. La plecare eram în belșug, și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile* goale. De ce să-mi mai ziceți Naomi, când Domnul S-a rostit împotriva mea, și Cel Atotputernic m-a întristat?”
*Iov 1:21;
22. Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora sa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul* seceratului orzului.
*Exod. 9:31, 32; Rut 2:23; 2Sam. 21:9;

Capitolul 2

Rut – Boaz

1. Naomi avea o rudă* după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, și se numea Boaz**.
*Rut 3:2, 12.; **Rut 4:21;
2. Rut, moabita, a zis către Naomi: „Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea* căruia voi căpăta trecere.” Ea i-a răspuns: „Du-te, fiica mea.”
*Lev. 19:9; Deut. 24:19;
3. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec.
4. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: „Domnul* să fie cu voi!” Ei au răspuns: „Domnul să te binecuvânteze!”
*Ps. 129:7, 8; Luc. 1:28; 2Tes. 3:16;
5. Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: „A cui este tânăra aceasta?”
6. Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: „Este o tânără moabită, care s-a întors* cu Naomi din țara Moabului.
*Rut 1:22;
7. Ea a zis: „Dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi, rămase pe urma secerătorilor.” Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă.”
8. Boaz a zis către Rut: „Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor; să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele.
9. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile.”
10. Atunci ea s-a aruncat* cu fața la pământ și i-a zis: „Cum am căpătat eu trecere înaintea ta, ca să te îngrijești de mine, o străină?”
*1Sam. 25:23;
11. Boaz i-a răspuns: „Mi s-a spus tot* ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău, și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte.
*Rut 1:14, 16, 17;
12. Domnul să-ți răsplătească* ce ai făcut, și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel sub ale** cărui aripi ai venit să te adăpostești!”
*1Sam. 24:19.; **Rut 1:16; Ps. 17:8; Ps. 36:7; Ps. 57:1; Ps. 63:7;
13. Și ea a zis: „O! Să* capăt trecere înaintea ta, domnul meu! Căci tu m-ai mângâiat, și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși eu nu** sunt nici măcar ca una din slujnicele tale.”
*Gen. 33:15; 1Sam. 1:18.; **1Sam. 25:41;
14. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: „Apropie-te, mănâncă pâine și înmoaie-ți bucata în oțet.” Ea a șezut lângă secerători. I-au dat grăunțe prăjite; a mâncat* și s-a săturat, și ce a rămas a strâns.
*Rut 2:8;
15. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Lăsați-o să culeagă spice și între snopi și să n-o opriți;
16. și chiar voi să-i scoateți din snopi câteva spice; s-o lăsați să culeagă spice și să n-o înfruntați.”
17. Ea a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de orz.
18. A luat-o și a intrat în cetate, și soacra sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și* i le-a dat.
*Rut 2:14;
19. Soacra sa i-a zis: „Unde ai cules astăzi spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit* de tine!” Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise: „Omul la care am muncit azi”, a zis ea, „se numește Boaz.”
*Rut 2:10; Ps. 41:1;
20. Naomi a zis nurorii sale: „Să fie binecuvântat* de Domnul, care este plin de îndurare** pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi”, i-a mai spus Naomi, „este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră.”
*Rut 3:10; 2Sam. 2:5; Iov 29:13.; **Prov. 17:17.; Rut 3:9; Rut 4:6;
21. Rut, moabita, a adăugat: „El mi-a mai zis: „Rămâi cu slugile mele până vor isprăvi de secerat.”
22. Și Naomi a zis către nora sa, Rut: „Este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor.”
23. Ea s-a ținut, dar, de slujnicele lui Boaz, ca să culeagă spice, până la sfârșitul seceratului orzului și seceratului grâului. Și locuia cu soacra sa.

Capitolul 3

Rut ascultă de sfatul soacrei ei

1. Soacra sa, Naomi, i-a zis: „Fiica mea, aș vrea* să-ți dau un loc de odihnă**, ca să fii fericită.
*1Cor. 7:36; 1Tim. 5:8.; **Rut 1:9;
2. Și acum Boaz, cu ale cărui slujnice* ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzul în arie.
*Rut 2:8;
3. Spală-te și unge-te*, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat și de băut.
*2Sam. 14:2;
4. Și când se va duce să se culce, însemnează-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci.”
5. Ea i-a răspuns: „Voi face tot ce ai spus.”
6. Rut s-a coborât la arie și a făcut tot ce poruncise soacra sa.
7. Boaz a mâncat și a băut, și inima-i era* veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat.
*Jud. 19:6, 9, 22; 2Sam. 13:28; Est. 1:10;
8. La miezul nopții, omul s-a speriat; s-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui.
9. El a zis: „Cine ești tu?” Ea a răspuns: „Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ți poala hainei* peste slujnica ta, căci ai drept** de răscumpărare.”
*Ezec. 16:8.; **Rut 2:20; Rut 3:12;
10. Și el a zis: „Fii binecuvântată* de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea dintâi**, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați.
*Rut 2:20.; **Rut 1:8;
11. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie* cinstită.
*Prov. 4:12;
12. Este adevărat că am drept* de răscumpărare, dar este o altă** rudă mai aproape decât mine.
*Rut 3:9.; **Rut 4:1;
13. Rămâi în noaptea aceasta aici. Și mâine, dacă vrea să te răscumpere*, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu** este Domnul! Culcă-te aici până dimineață.”
*Deut. 25:5; Rut 4:5; Mat. 22:24.; **Jud. 8:19; Ier. 4:2;
14. Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineața și s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis: „Să nu știe nimeni că a intrat o femeie* în arie!”
*Rom. 12:17; Rom. 14:16; 1Cor. 10:32; 2Cor. 8:21; 1Tes. 5:22;
15. Și a adăugat: „Adu mantaua de pe tine și ține-o.” Ea a ținut-o, și el a măsurat șase măsuri de orz și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate.
16. Rut s-a întors la soacra sa, și Naomi a zis: „Tu ești, fiica mea?” Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela.
17. Ea a zis: „Mi-a dat aceste șase măsuri de orz, zicând: „Să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta.”
18. Și Naomi a zis: „Fii liniștită*, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi.”
*Ps. 37:3, 5;

Capitolul 4

Căsătoria lui Boaz cu Rut

1. Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cel* ce avea drept de răscumpărare, și despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: „Hei, cutare, apropie-te, stai aici.” Și el s-a apropiat și s-a oprit.
*Rut 3:12;
2. Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătrânii* cetății și a zis: „Ședeți aici.” Și ei au șezut jos.
*1Împ. 21:8; Prov. 31:23;
3. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: „Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec.
4. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun: „Cumpără-o*, în fața** locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei s-o răscumperi, răscumpăr-o; dar dacă nu vrei, spune-mi, ca să știu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare, și după tine, eu am dreptul acesta.” Și el a răspuns: „O voi răscumpăra.”
*Ier. 32:7, 8.; **Gen. 23:18.; Lev. 25:25;
5. Boaz a zis: „În ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, moabita, nevasta* celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui.”
*Gen. 38:8; Deut. 25:5, 6; Rut 3:13; Mat. 22:24;
6. Și* cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: „Nu pot s-o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea; ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot s-o răscumpăr.” –
*Rut 3:12, 13;
7. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei* răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt: aceasta slujea ca mărturie în Israel. –
*Deut. 25:7, 9;
8. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis, dar, lui Boaz: „Cumpăr-o pe socoteala ta!” Și și-a scos încălțămintea.
9. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor: „Voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion și al lui Mahlon,
10. și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut, moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters* dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta!”
*Deut. 25:6;
11. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: „Suntem martori! Domnul să facă* pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit** casa lui Israel! Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem!
*Ps. 127:3; Ps. 128:3.; **Deut. 25:9.; Gen. 35:16, 19;
12. Sămânța* pe care ți-o va da Domnul, prin această tânără femeie, să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care** s-a născut lui Iuda din Tamar!”
*Gen. 38:29; 1Cron. 2:4; Mat. 1:3.; **1Sam. 2:20;

Nașterea lui Obed, strămoșul lui David

13. Boaz a luat* pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul** a făcut-o să zămislească, și ea a născut un fiu.
*Rut 3:11.; **Gen. 29:31; Gen. 33:3;
14. Femeile au* zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel!
*Luc. 1:58; Rom. 12:15;
15. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale; căci l-a născut nora ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult* decât șapte fii.”
*1Sam. 1:8;
16. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el.
17. Vecinele* i-au pus nume, zicând: „Un fiu s-a născut Naomei!” Și l-au numit Obed. Aceasta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.
*Luc. 1:58, 59;

Sămânța lui Pereț

18. Iată sămânța lui Pereț: Pereț* a fost tatăl lui Hețron;
*1Cron. 2:4, etc.; Mat. 1:3;
19. Hețron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab;
20. Aminadab a fost tatăl lui Nahșon*; Nahșon a fost tatăl lui** Salmon;
*Num. 1:7.; **Mat. 1, 4, etc.;
21. Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed;
22. Obed a fost tatăl lui Isai; și Isai a fost tatăl lui David*.
*1Cron. 2:15; Mat. 1:6;