Osea*

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14]
*Prov. 21:3; Isa. 1:3; Ioan 17:3; 1Cor. 15:34; Tit 1:16; 2Tim. 2:13;

Capitolul 1

Închinarea la idoli

1. Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel.
2. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te* și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie; căci țara** a săvârșit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”
*Osea 3:1.; **Deut. 31:16; Ps. 73:27; Ier. 2:13; Ezec. 23:3, etc.;
3. El s-a dus și a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit și i-a născut un fiu.
4. Și Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel; căci, peste puțină vreme, voi pedepsi* casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel și voi pune capăt** domniei lui peste casa lui Israel.
*2Împ. 10:11.; **2Împ. 15:10, 12;
5. În ziua aceea*, voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.”
*2Împ. 15:29;
6. Ea a zămislit din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhamaa căci* nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta!
aCea fără îndurare
*2Împ. 17:6, 23;
7. Dar voi avea milă* de casa lui Iuda și-i voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor; dar nu-i voi izbăvi** nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți.”
*2Împ. 19:35.; **Zah. 4:6; Zah. 9:10;
8. Ea a înțărcat pe Lo-Ruhama; apoi iar a zămislit și a născut un fiu.
9. Și Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Amia căci voi nu sunteți poporul Meu, și Eu nu voi fi Dumnezeul vostru.
aNu-i poporul meu
10. Totuși numărul* copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate nici măsura, nici număra; și de unde** li se zicea: „Nu sunteți poporul Meu”, li se va zice: „Copiii†† Dumnezeului celui Viu”!
*Gen. 32:12; Rom. 9:27, 28.; **Rom. 9:25, 26; 1Pet. 2:10.; Osea 2:23.; ††Ioan 1:12; Ioan 3:1;
11. Atunci* copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară; căci mare va fi ziua lui Izreel.
*Isa. 11:12, 13; Ier. 3:18; Ezec. 34:23; Ezec. 37:16-24;

Capitolul 2

1. Ziceți fraților voștri: „Amia” și surorilor voastre, „Ruhamab”!
aSau: Poporul meu
bSau: Cea îndurată
2. Plângeți-vă, plângeți-vă împotriva mamei voastre! Căci* nu este nevasta Mea, și Eu nu sunt bărbatul ei! Să-și depărteze** curviile dinaintea ei și preacurviile de la țâțele ei!
*Isa. 50:1.; **Ezec. 16:25;
3. Altfel, o dezbrac* în pielea goală, cum era în ziua nașterii ei**, o fac ca un pustiu, ca un pământ uscat și o las să moară de sete††!
*Ier. 13:22, 26; Ezec. 16:37, 39.; **Ezec. 16:4.; Ezec. 19:13.; ††Amos 8:11, 13;
4. Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie*.
*Ioan 8:41;
5. Mama* lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit; căci a zis: „Voi alerga după ibovnicii mei care îmi dau pâinea** și apa mea, lâna și inul meu, untdelemnul și băuturile mele!”
*Isa. 1:21; Ier. 3:1, 6, 8, 9; Ezec. 16:15, 16, etc..; **Ier. 44:17; Osea 2:8, 12;
6. De aceea iată, îi voi astupa* drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările.
*Iov 3:23; Iov 19:8; Plâng. 3:7, 9;
7. Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: „Hai să mă* întorc iarăși la bărbatul** meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum!”
*Osea 5:15; Luc. 15:18.; **Ezec. 16:8;
8. N-a cunoscut* că Eu** îi dădeam grâul, mustul și untdelemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care i-l dădeam.
*Isa. 1:3.; **Ezec. 16:17-19;
9. De aceea Îmi voi lua iarăși înapoi* grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și Îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea.
*Osea 2:3;
10. Și acum îi voi descoperi* rușinea înaintea ibovnicilor ei, și niciunul n-o va scoate din mâna Mea.
*Ezec. 16:37; Ezec. 23:29;
11. Voi face* să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile** ei, lunile ei cele noi, Sabatele ei și toate praznicele ei.
*Amos 8:10.; **1Împ. 12:32; Amos 8:5;
12. Îi voi pustii și viile și smochinii, despre care* zicea: „Aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!” Le voi preface** într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului.
*Osea 2:5.; **Ps. 80:12, 13; Isa. 5:5;
13. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia Baalilor, când se gătea* cu veriga de nas, cu salba ei și alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine, zice Domnul.
*Ezec. 23:40, 42;
14. De aceea iată, o voi ademeni și o voi duce* în pustiu, și-i voi vorbi pe placul inimii ei.
*Ezec. 20:35;
15. Acolo îi voi da iarăși viile, și valea Acor* i-o voi preface într-o ușă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei** și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului.
*Ios. 7:26; Isa. 65:10.; **Ier. 2:2; Ezec. 16:8, 22, 60.; Exod. 15:1;
16. În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!”, și nu-Mi vei mai zice: „Stăpânul meu!”
17. Voi scoate* din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniți pe nume.
*Exod. 23:13; Ios. 23:7; Ps. 16:4; Zah. 13:2;
18. În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ* cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din țară arcul**, sabia și orice unealtă de război și-i voi face să locuiască în liniște.
*Iov 5:23; Isa. 11:6-9; Ezec. 34:25.; **Ps. 46:9; Isa. 2:4; Ezec. 39:9, 10; Zah. 9:10.; Lev. 26:5; Ier. 23:6;
19. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare;
20. te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei cunoaște* pe Domnul!
*Ier. 31:33, 34; Ioan 17:3;
21. În ziua aceea, voi* asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, și ele vor asculta pământul;
*Zah. 8:12;
22. pământul va asculta grâul, mustul și untdelemnul, și acestea* vor asculta pe Izreela.
aAdică: Pe care o sădește Dumnezeu
*Osea 1:4;
23. Îmi voi sădi* pe Lo-Ruhama în țară și-i voi da îndurare**; voi zice lui Lo-Ami: „Tu ești poporul Meu!”, și el va răspunde: „Dumnezeul meu!”
*Ier. 31:27; Zah. 10:9.; **Osea 1:6.; Osea 1:10; Zah. 13:9; Rom. 9:26; 1Pet. 2:10;

Capitolul 3

1. „Domnul mi-a zis: „Du-te* iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic** și preacurvă; iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide!”
*Osea 1:2.; **Ier. 3:20;
2. Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz.
3. Și i-am zis: „Rămâi* multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, și voi fi și eu la fel cu tine!”
*Deut. 21:13;
4. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat*, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod** și fără terafimi.
*Osea 10:3.; **Exod. 28:6.; Jud. 17:5;
5. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta* pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David**; și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății Lui, în vremurile de pe urmă.”
*Ier. 50:4, 5; Osea 5:6.; **Ier. 30:9; Ezec. 34:23, 24; Ezec. 37:22, 24; Isa. 2:2; Ier. 30:24; Ezec. 38:8, 16; Dan. 2:28; Mica 4:1;

Capitolul 4

Nelegiuirea lui Israel și Iuda. Mustrări și făgăduințe

1. „Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel! Căci Domnul are o judecată* cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință** de Dumnezeu în țară.
*Isa. 1:18; Isa. 3:13, 14; Ier. 25:31; Osea 12:2; Mica 6:2.; **Ier. 4:22; Ier. 5:4;
2. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește; năpăstuiește și face omoruri după omoruri.
3. De aceea, țara se va jeli*, toți cei ce o locuiesc vor tânji** împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului; chiar și peștii mării vor pieri.
*Ier. 4:28; Ier. 12:4; Amos 5:16; Amos 8:8.; **Țef. 1:3;
4. Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă* cu preoții.
*Deut. 17:12;
5. Te vei poticni ziua*, prorocul se va poticni și el împreună cu tine noaptea, și pe mama ta o voi nimici.
*Ier. 6:4, 5; Ier. 15:8;
6. Poporul Meu* piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi!
*Isa. 5:13;
7. Cu cât* s-au înmulțit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava** în ocară.
*Osea 13:6.; **1Sam. 2:30; Mal. 2:9; Filip. 3:19;
8. Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu și sunt lacomi de nelegiuirile lui.
9. Dar și preotului* i se va întâmpla ca și poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui și-i voi răsplăti după faptele lui.
*Isa. 24:2; Ier. 5:31;
10. Vor mânca*, și tot nu se vor sătura, vor curvi, și tot nu se vor înmulți, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile Lui.
*Lev. 26:26; Mica 6:14; Hag. 1:6;
11. Curvia, vinul și mustul iau mințile* omului.
*Isa. 28:7; Ecl. 7:7;
12. Poporul Meu își întreabă lemnul* lui, și toiagul lui îi prorocește; căci duhul curviei** îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor.
*Ier. 2:27; Hab. 2:19.; **Isa. 44:20; Osea 4:5;
13. Aduc jertfe* pe vârful munților, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinți a căror umbră este plăcută. De aceea**, fetele voastre curvesc, și nurorile voastre sunt preacurve.
*Isa. 1:29; Isa. 57:5, 7; Ezec. 6:13; Ezec. 20:28.; **Amos 7:17; Rom. 1:28;
14. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte* aleargă spre pieire.
*Osea 4:1, 6;
15. Dacă tu curvești, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceți* măcar la Ghilgal, nu vă suiți la Bet-Aven** și nu jurați zicând: „Viu este Domnul!”
*Osea 9:15; Osea 12:11; Amos 4:4; Amos 5:5.; **1Împ. 12:29; Osea 10:5.; Amos 8:14; Țef. 1:5;
16. Pentru că Israel dă din picioare* ca o mânzată neîmblânzită; și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse!
*Ier. 3:6; Ier. 7:24; Ier. 8:5; Zah. 7:11;
17. Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l* în pace!
*Mat. 15:14;
18. Abia au încetat să bea și se dedau la curvie; cârmuitorii lor* sunt lacomi, da, sunt lacomi după rușine!
*Mica 3:11; Mica 7:3;
19. Vântul* îi va strânge cu aripile lui și vor fi dați de rușine** cu altarele lor!
*Ier. 4:11, 12; Ier. 51:1.; **Isa. 1:29; Ier. 2:26;

Capitolul 5

1. Ascultați lucrul acesta, preoți! Ia aminte, casa lui Israel! Și pleacă urechea, casa împăratului! Căci pe voi vă amenință judecata, pentru că ați fost o cursă* la Mițpa și un laț întins pe Tabor!
*Osea 6:9;
2. Necredincioșii se afundă* în nelegiuire, dar voi avea Eu pedepse pentru toți!
*Isa. 29:15;
3. Cunosc* Eu doar pe Efraim, și Israel nu-Mi este ascuns; știu că tu, Efraime, ai curvit** și că Israel s-a spurcat.
*Amos 3:2.; **Ezec. 23:5, etc.; Osea 4:17;
4. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie* este în inima lor și nu cunosc pe Domnul!
*Osea 4:12;
5. Dar mândria* lui Israel va fi martoră împotriva lui, și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, și Iuda va cădea și el cu ei.
*Osea 7:10;
6. Vor merge* cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum: căci S-a depărtat din mijlocul lor.
*Prov. 1:28; Isa. 1:15; Ier. 11:11; Ezec. 8:18; Mica 3:4; Ioan 7:34;
7. Au fost necredincioși* Domnului, căci au născut copii din curvie; acum îi va înghiți o lună** nouă cu avuțiile lor.
*Isa. 48:8; Ier. 3:20; Ier. 5:11; Osea 6:7; Mal. 2:11.; **Zah. 11:8;
8. Sunați* din trâmbiță la Ghibeea, sunați din trâmbiță la Rama! Strigați** la Bet-Aven! Iată-i pe urma ta††, Beniamine!
*Osea 8:1; Ioel 2:1.; **Isa. 10:30.; Ios. 7:2; Osea 4:15.; ††Jud. 5:14;
9. Efraim va fi pustiit în ziua pedepsei: ce vestesc Eu împotriva semințiilor lui Israel va veni negreșit!
10. Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută* semnul de la hotare; ca apa Îmi voi vărsa mânia peste ei!
*Deut. 19:14; Deut. 27:17;
11. Efraim este asuprit*, zdrobit în judecată, căci a urmat învățăturile care-i plăceau**.
*Deut. 28:33.; **1Împ. 12:28; Mica 6:16;
12. Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune* (a dinților) pentru casa lui Iuda.
*Prov. 12:4;
13. Când își vede Efraim boala, și Iuda rănile*, Efraim aleargă în Asiria** și trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile.
*Ier. 30:12.; **2Împ. 15:19; Osea 7:11; Osea 12:1.; Osea 10:6;
14. Voi fi* ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâșia** și apoi voi pleca, voi lua, și nimeni nu-Mi va răpi prada.
*Plâng. 3:10; Osea 13:7, 8.; **Ps. 50:22;
15. Voi pleca, Mă voi întoarce în locuința Mea, până când vor mărturisi* că sunt vinovați și vor căuta fața Mea. Când vor fi în necaz**, vor alerga la Mine.”
*Lev. 26:40, 41; Ier. 29:12, 13; Ezec. 6:9; Ezec. 20:43; Ezec. 36:31.; **Ps. 78:34;

Capitolul 6

1. „Veniți să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat*, dar tot El** ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
*Deut. 32:39; 1Sam. 2:6; Iov 5:18; Osea 5:14.; **Ier. 30:17;
2. El* ne va da iarăși viața în două zile; a treia zi ne va scula, și vom trăi înaintea Lui.
*1Cor. 15:4;
3. Să cunoaștem*, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineții** și va veni la noi ca o ploaie††, ca ploaia de primăvară care udă pământul!” –
*Isa. 54:13.; **2Sam. 23:4.; Ps. 72:6.; ††Iov 29:23;
4. „Ce* să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul** de dimineață și ca roua care trece curând.
*Osea 11:8.; **Osea 13:3;
5. De aceea îi voi biciui prin proroci*, îi voi ucide prin cuvintele** gurii Mele, și judecățile Mele vor străluci ca lumina!
*Ier. 1:10; Ier. 5:14.; **Ier. 23:29; Evr. 4:12;
6. Căci bunătate* voiesc, nu jertfe**, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot!
*1Sam. 15:22; Ecl. 5:1; Mica 6:8; Mat. 9:13; Mat. 12:7.; **Ps. 50:8, 9; Prov. 21:3; Isa. 1:11.; Ier. 22:16; Ioan 17:3;
7. Dar ei au călcat* legământul, ca oricare om de rând; și nu Mi-au fost credincioși** atunci.
*Osea 8:1.; **Osea 5:7;
8. Galaadul* este o cetate de nelegiuiți, plină de urme de sânge!
*Osea 12:11;
9. Ceata preoților* este ca o ceată de tâlhari care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mișelii.
*Ier. 11:9; Ezec. 22:25; Osea 5:1, 2;
10. În casa lui Israel am văzut lucruri* grozave: acolo Efraim curvește**, Israel se spurcă.
*Ier. 5:30.; **Osea 4:12, 13, 17;
11. Și ție, Iudo, îți este pregătit* un seceriș, când voi aduce** înapoi pe robii de război ai poporului Meu!
*Ier. 51:33; Ioel 3:13; Apoc. 14:15.; **Ps. 126:1;

Capitolul 7

1. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu vicleșug*. Înăuntru vine hoțul, și ceata de tâlhari jefuiește afară.
*Osea 5:1; Osea 6:10;
2. Și nu se gândesc în inima lor că Eu Îmi aduc aminte* de toată răutatea lor; faptele lor** îi și înconjoară și stau înaintea Mea!
*Ier. 17:1.; **Ps. 9:16; Prov. 5:22.; Ps. 90:8;
3. Ei înveselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile* lor.
*Rom. 1:32;
4. Toți* sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar: și brutarul încetează să mai ațâțe focul, de când a frământat plămădeala până s-a ridicat.
*Ier. 9:2;
5. În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii.
6. Le arde inima după curse ca un cuptor; toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineața arde ca un foc aprins.
7. Toți ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii; toți împărații* lor cad**; niciunul din ei nu Mă cheamă.
*Osea 8:4.; **2Împ. 15:10, 14, 25, 30.; Isa. 64:7;
8. Efraim se amestecă* printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă.
*Ps. 106:35;
9. Niște străini* îi mănâncă puterea, și el nu-și dă seama, îl apucă bătrânețea, și el nu-și dă seama.
*Osea 8:7;
10. Măcar că mândria* lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc** la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse!
*Osea 5:5.; **Isa. 9:13;
11. Ci Efraim* a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul** și aleargă în Asiria.
*Osea 11:11.; **2Împ. 15:19; 2Împ. 17:4; Osea 5:13; Osea 9:3; Osea 12:1;
12. Dar ori de câte ori se duc, Îmi voi întinde* lațul peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului; și-i voi pedepsi cum le-am spus** în adunarea lor.
*Ezec. 12:13.; **Lev. 26:14, etc.; Deut. 28:15, etc.; 2Împ. 17:13, 18;
13. Vai de ei, pentru că fug de Mine! Pieirea vine peste ei pentru că nu-Mi sunt credincioși! Aș vrea să-i scap*, dar ei spun minciuni împotriva Mea!
*Mica 6:4;
14. Nu strigă* către Mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor; turbă după grâu și must și se răzvrătesc împotriva Mea.
*Iov 35:9, 10; Ps. 78:36; Ier. 3:10; Zah. 7:5;
15. I-am pedepsit, le-am întărit brațele, dar ei gândesc rău împotriva Mea.
16. Se întorc*, dar nu la Cel Preaînalt; sunt** ca un arc înșelător. Mai marii lor vor cădea uciși de sabie, din pricina vorbirii lor îndrăznețe care-i va face de râs în țara Egiptului††.
*Osea 11:7.; **Ps. 78:57.; Ps. 73:9.; ††Osea 9:3, 6;

Capitolul 8

1. Pune trâmbița* în gură! Vrăjmașul vine ca un vultur** peste Casa Domnului! Căci au călcat legământul Meu și au păcătuit împotriva Legii Mele.
*Osea 5:8.; **Deut. 28:49; Ier. 4:13; Hab. 1:8.; Osea 6:7;
2. Atunci vor striga* către Mine: „Dumnezeule, noi Te cunoaștem**, noi, Israel!” –
*Ps. 78:34; Osea 5:15.; **Tit 1:16;
3. Israel a lepădat binele cu scârbă; de aceea vrăjmașul îi va urmări.
4. Au pus* împărați fără porunca Mea și căpetenii fără știrea Mea; au făcut idoli din argintul** și aurul lor: de aceea vor fi nimiciți.
*2Împ. 15:13, 17, 25.; **Osea 2:8; Osea 13:2;
5. Vițelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea s-a aprins împotriva lor! Până când* nu vor vrea ei să se țină curați?
*Ier. 13:27;
6. Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, și nu este Dumnezeu. De aceea, vițelul Samariei va fi făcut bucăți!
7. Fiindcă au semănat* vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină, și, dacă ar da, ar mânca-o străinii**.
*Prov. 22:8; Osea 10:12, 13.; **Osea 7:9;
8. Israel este nimicit*! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas** fără preț.
*2Împ. 17:6.; **Ier. 22:28; Ier. 48:38;
9. Căci s-au dus* în Asiria, ca un măgar sălbatic** care umblă răzleț. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni!
*2Împ. 15:19.; **Ier. 2:24.; Isa. 30:6;
10. Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa*, ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domni**.
*Ezec. 16:37; Osea 10:10.; **Isa. 10:8; Ezec. 26:7; Dan. 2:37;
11. Căci Efraim a zidit multe altare* ca să păcătuiască, și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat.
*Osea 12:11;
12. Chiar dacă-i scriu toate poruncile* Legii Mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin.
*Deut. 4:6, 8; Ps. 119:18; Ps. 147:19, 20;
13. Ei înjunghie* vitele pe care Mi le aduc, și carnea le-o mănâncă: de aceea**, Domnul nu le primește! Acum Domnul Își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele: se†† vor întoarce în Egipt!
*Ier. 7:21; Zah. 7:6.; **Ier. 14:10, 12; Osea 5:6; Osea 9:4; Amos 5:22.; Osea 9:9; Amos 8:7.; ††Deut. 28:68; Osea 9:3, 6; Osea 11:5;
14. Căci* Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut**, și-a zidit palate, și Iuda a înmulțit cetățile întărite; de aceea voi†† trimite foc în cetățile lor, și le va mistui palatele.”
*Deut. 32:18.; **Isa. 29:23; Efes. 2:10.; 1Împ. 12:31.; ††Ier. 17:27; Amos 2:5;

Capitolul 9

1. Nu te bucura, Israele, nu te înveseli ca popoarele, pentru că ai curvit* părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată** în toate ariile cu grâu!
*Osea 4:12; Osea 5:4, 7.; **Ier. 44:17; Osea 2:12;
2. Aria* și teascul nu-i vor hrăni, și mustul le va lipsi.
*Osea 2:9, 12;
3. Nu vor rămâne în țara* Domnului; ci** Efraim se va întoarce în Egipt și vor mânca în Asiria†† mâncăruri necurate.
*Lev. 25:23; Ier. 2:7; Ier. 16:18.; **Osea 8:13; Osea 11:5.; Ezec. 4:13; Dan. 1:8.; ††2Împ. 17:6; Osea 11:11;
4. Nu* vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură: căci** nu-I vor fi plăcute. Pâinea lor le va fi ca o pâine de jale; toți cei ce vor mânca din ea se vor face necurați; căci pâinea lor va fi numai pentru†† ei, nu va intra în Casa Domnului!
*Osea 3:4.; **Ier. 6:20; Osea 8:13.; Deut. 26:14.; ††Lev. 17:11;
5. Ce veți face în zilele de praznic*, la sărbătorile Domnului?
*Osea 2:11;
6. Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul* îi va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul** lor, va fi prada mărăcinilor și vor crește spini în corturile lor.
*Osea 7:16; Osea 9:3.; **Isa. 5:6; Isa. 32:13; Isa. 34:13; Osea 10:8;
7. Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat* aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale.
*Ezec. 13:3, etc.; Mica 2:11; Țef. 3:4;
8. Efraim stă la pândă* împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind lațuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmășesc în Casa Dumnezeului său.
*Ier. 6:17; Ier. 31:6; Ezec. 3:17; Ezec. 33:7;
9. S-au afundat în stricăciune*, ca în zilele Ghibei**; Domnul Își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele.
*Isa. 31:6; Osea 10:9.; **Jud. 19:22.; Osea 8:13;
10. „Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustiu, am văzut pe părinții voștri ca pe cele dintâi roade* ale unui smochin în primăvară**; dar ei s-au dus la Baal-Peor, s-au pus în slujba†† idolului scârbos*† și au ajuns†* urâcioși ca și acela pe care îl iubeau.
*Isa. 28:4; Mica 7:1.; **Osea 2:15.; Num. 25:3; Ps. 106:28.; ††Osea 4:14.; *†Ier. 11:13; Jud. 6:32.; †*Ps. 81:12; Ezec. 20:8; Amos 4:5;
11. Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire!
12. Chiar* dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi** de ei înainte ca să ajungă oameni mari; și vai de ei, când Îmi voi întoarce†† privirile de la ei!
*Iov 27:14.; **Deut. 28:41, 62.; Deut. 31:17; 2Împ. 17:18; Osea 5:6.; ††1Sam. 28:15, 16;
13. Efraim, după cum văd, își dă* copiii la pradă; și Efraim** își va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!”
*Ezec. 26; Ezec. 27; Ezec. 28.; **Osea 9:16; Osea 13:16;
14. Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece* care să nască înainte de vreme și țâțe seci!…
*Luc. 23:29;
15. „Toată răutatea lor este la Ghilgal*; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutății** faptelor lor îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt niște îndărătnici.
*Osea 4:15; Osea 12:11.; **Osea 1:6.; Isa. 1:23;
16. Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod; și chiar dacă au copii*, le voi omorî rodul iubit de ei.”
*Osea 9:13;
17. Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat: de aceea vor rătăci* printre neamuri.
*Deut. 28:64, 65;

Capitolul 10

1. Israel era o vie mănoasă*, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare** a zidit; cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumuseța stâlpii idolești.
*Naum 2:2.; **Osea 8:11; Osea 12:11.; Osea 8:4;
2. Inima lor este împărțită*: de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești.
*1Împ. 18:21; Mat. 6:24;
3. Și curând* vor zice: „N-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul; și împăratul pe care-l avem, ce ar putea face el pentru noi?”
*Osea 3:4; Osea 11:5; Mica 4:9; Osea 10:7;
4. Ei rostesc vorbe deșarte, jurăminte mincinoase, când încheie un legământ: de aceea, pedeapsa va încolți* ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei!
*Deut. 29:18; Amos 5:7; Amos 6:12; Fap. 8:23; Evr. 12:15;
5. Locuitorii Samariei se vor uimi de vițeii* din Bet-Aven**; poporul va jeli pe idol, și preoții lui vor tremura pentru el, pentru slava lui care va pieri din mijlocul lor.
*1Împ. 12:28, 29; Osea 8:5, 6.; **Osea 4:15.; 1Sam. 4:21, 22; Osea 8:11;
6. Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului* Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim, și lui Israel îi va fi rușine de planurile** sale.
*Osea 5:13.; **Osea 11:6;
7. S-a dus Samaria* și împăratul ei ca o țăpligă pe fața apelor.
*Osea 10:3, 15;
8. Înălțimile* din Bet-Aven, unde a păcătuit** Israel, vor fi nimicite; spini și mărăcini vor crește pe altarele lor. Și†† vor zice munților: „Acoperiți-ne!”, și dealurilor: „Cădeți peste noi!”
*Osea 4:15.; **Deut. 9:21; 1Împ. 12:30.; Osea 9:6.; ††Isa. 2:19; Luc. 23:30; Apoc. 6:16; Apoc. 9:6;
9. „Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele*! Acolo au stat ei, ca războiul** făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibeea.
*Osea 9:9.; **Jud. 20;
10. Îi voi pedepsi când voi vrea*, și se vor strânge** popoare împotriva lor, când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire!
*Deut. 28:63.; **Ier. 16:16; Ezec. 23:46, 47; Osea 8:10;
11. Efraim este o mânzată* învățată la jug, căreia îi place să treiere grâul, și i-am cruțat gâtul său cel frumos; dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara, și Iacov îi va grăpa.”
*Ier. 50:11; Mica 4:13;
12. Semănați* potrivit cu neprihănirea, și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă** un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire.
*Prov. 11:18.; **Ier. 4:3;
13. Ați* arat răul, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji.
*Iov 4:8; Prov. 22:8; Osea 8:7; Gal. 6:7, 8;
14. De aceea* se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetățuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Șalman-Bet-Arbel**, când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei.
*Osea 13:16.; **2Împ. 18:34; 2Împ. 19:13.; Osea 13:16;
15. Iată ce vă va aduce Betel, din pricina răutății voastre peste măsură de mare. În revărsatul zorilor, se va isprăvi* cu împăratul lui Israel!
*Osea 10:7;

Capitolul 11

1. „Când era tânăr Israel*, îl iubeam și am chemat** pe fiul Meu din Egipt.
*Osea 2:15.; **Mat. 2:15.; Exod. 4:22, 23;
2. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe* Baalilor și tămâie chipurilor idolești.
*2Împ. 17:16; Osea 2:13; Osea 13:2;
3. Și totuși Eu am învățat* pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe; dar n-au văzut că Eu** îi vindecam.
*Deut. 1:31; Deut. 32:10-12; Isa. 46:3.; **Exod. 15:26;
4. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul* de lângă gură. M-am aplecat spre ei și le-am dat de mâncare**.
*Lev. 26:13.; **Ps. 78:25; Osea 2:8;
5. Nu se vor mai întoarce în țara* Egiptului; dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă** la Mine.
*Osea 8:13; Osea 9:3.; **2Împ. 17:13, 14;
6. Sabia va năvăli peste cetățile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor, din pricina planurilor* pe care le-au făcut.
*Osea 10:6;
7. Poporul Meu este pornit să se depărteze* de Mine; și dacă sunt chemați** înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice.
*Ier. 3:6, etc.; Ier. 8:5; Osea 4:16.; **Osea 7:16;
8. Cum* să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei**? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în Mine și tot lăuntrul Mi se mișcă de milă!
*Ier. 9:7; Osea 6:4.; **Gen. 14:8; Gen. 19:24, 25; Deut. 29:23; Amos 4:11.; Deut. 32:36; Isa. 63:15; Ier. 31:20;
9. Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim; căci Eu sunt Dumnezeu*, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc.
*Num. 23:19; Isa. 55:8, 9; Mal. 3:6;
10. Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va răcni*; căci El însuși va răcni, și copiii vor alerga tremurând de la apus**.
*Isa. 31:4; Ioel 3:16; Amos 1:2.; **Zah. 8:7;
11. Vor alerga tremurând din Egipt, ca o pasăre, și din țara Asiriei, ca o porumbiță*. Și-i** voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul.
*Isa. 60:8; Osea 7:11.; **Ezec. 28:25, 26; Ezec. 37:21, 25;
12. Efraim* Mă înconjoară cu minciuni, și casa lui Israel, cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar față de Dumnezeu, față de Cel sfânt și credincios.
*Osea 12:1;

Capitolul 12

1. Lui Efraim* îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit; zilnic mărește minciuna și înșelătoria; face legământ** cu Asiria și duc untdelemn în Egipt.
*Osea 8:7.; **2Împ. 17:4; Osea 5:13; Osea 7:11.; Isa. 30:6; Isa. 57:9;
2. Domnul* este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui: îi va răsplăti după faptele lui.
*Osea 4:1; Mica 6:2;
3. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său de călcâi*; și, în puterea lui, s-a luptat** cu Dumnezeu.
*Gen. 25:26.; **Gen. 32:24, etc.;
4. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel*, și acolo ne-a vorbit Dumnezeu.
*Gen. 28:12, 19; Gen. 35:9, 10, 15;
5. Domnul este Dumnezeul oștirilor; numele Lui* este Domnul.
*Exod. 3:15;
6. Tu*, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește** totdeauna în Dumnezeul tău.
*Osea 14:1; Mica 6:8.; **Ps. 37:7;
7. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă* mincinoasă. Îi place să înșele.
*Prov. 11:1; Amos 8:5;
8. Și Efraim zice: „Cu adevărat*, m-am îmbogățit, am făcut avere; și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat.”
*Zah. 11:5; Apoc. 3:17;
9. Și totuși, Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și până acum; Eu te voi face să locuiești iarăși** în corturi ca în zilele de sărbătoare!
*Osea 13:4.; **Lev. 23:42, 43; Neem. 8:17; Zah. 14:16;
10. Eu am vorbit* prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci.”
*2Împ. 17:13;
11. Dacă Galaadul* s-a dedat la slujba idolilor, galaadiții vor fi nimiciți negreșit. Ei jertfesc boi în Ghilgal**: de aceea, altarele lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor.
*Osea 5:1; Osea 6:8.; **Osea 4:15; Osea 9:15; Amos 4:4; Amos 5:5.; Osea 8:11; Osea 10:1;
12. Iacov a fugit* odinioară în câmpia Aram, Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie** a păzit turmele.
*Gen. 28:5; Deut. 26:5.; **Gen. 29:20, 28;
13. Dar printr-un proroc* a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel.
*Exod. 12:50, 51; Exod. 13:3; Ps. 77:20; Isa. 63:11; Mica 6:4;
14. Efraim* a mâniat rău pe Domnul: dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și-i** va răsplăti ocara pe care I-a făcut-o.
*2Împ. 17:11-18.; **Dan. 11:18.; Deut. 28:37;

Capitolul 13

1. Când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum* a păcătuit cu Baal, a murit.
*2Împ. 17:16, 18; Osea 11:2;
2. Și acum ei păcătuiesc întruna, își fac chipuri turnate din argintul lor*, idoli născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și, jertfind oameni, sărută viței**!
*Osea 2:8; Osea 8:4.; **1Împ. 19:18;
3. De aceea, vor fi ca norul de dimineață*, ca roua care trece repede, ca pleava** suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn.
*Osea 6:4.; **Dan. 2:35;
4. „Dar Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu** afară de Mine și nu este alt Mântuitor afară de Mine.
*Isa. 43:11; Osea 12:9.; **Isa. 43:11; Isa. 45:21;
5. Eu* te-am cunoscut în pustiu, într-un pământ** fără apă.
*Deut. 2:7; Deut. 32:10.; **Deut. 8:15; Deut. 32:10;
6. Dar când au dat de pășune*, s-au săturat, și, când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie; de aceea M-au uitat**.
*Deut. 8:12, 14; Deut. 32:15.; **Osea 8:14;
7. Eu M-am făcut ca un leu* pentru ei și-i pândesc ca un pardos** pe drum.
*Plâng. 3:10; Osea 5:14.; **Ier. 5:6;
8. Mă năpustesc asupra lor ca o ursoaică* lipsită de puii ei, le sfâșii învelișul inimii; îi înghit îndată ca un leu, și fiarele câmpului îi vor face bucăți.
*2Sam. 17:8; Prov. 17:12;
9. Pieirea* ta, Israele, este că ai fost împotriva Mea, împotriva Celui ce te putea ajuta**.
*Prov. 6:32; Osea 14:1; Mal. 1:9.; **Osea 13:4;
10. Unde este împăratul tău, ca să te scape* în toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii tăi, despre care ziceai**: „Dă-mi un împărat și domni”?
*Deut. 32:38; Osea 10:3; Osea 13:4.; **1Sam. 8:5, 19;
11. Ți-am dat un împărat* în mânia Mea, și ți-l iau în urgia Mea!
*1Sam. 8:7; 1Sam. 10:19; 1Sam. 15:22, 23; 1Sam. 16:1; Osea 10:3;
12. Nelegiuirea* lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat.
*Deut. 32:34; Iov 14:17;
13. Îl vor apuca durerile nașterii*; este un copil** neînțelept, căci nu poate să nască la vremea sorocită!
*Isa. 13:8; Ier. 30:6.; **Prov. 22:3.; 2Împ. 19:3;
14. Îi voi răscumpăra din mâna Locuinței morților*, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde** îți este ciuma? Locuință a morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile Mele!”
*Isa. 25:8; Ezec. 37:12.; **1Cor. 15:54, 55.; Ier. 15:6; Rom. 11:29;
15. Oricât de roditor* ar fi Efraim în mijlocul fraților săi, tot va veni vântul de răsărit**, se va stârni din pustiu un vânt al Domnului, îi va usca izvoarele și-i va seca fântânile: va jefui vistieria de toate vasele ei de preț.
*Gen. 41:52; Gen. 48:19.; **Ier. 4:11; Ezec. 17:10; Ezec. 19:12; Osea 4:19;
16. Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit* împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea uciși de sabie**; pruncii lor vor fi zdrobiți și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate.
*2Împ. 18:12.; **2Împ. 8:12; 2Împ. 15:16; Isa. 13:16; Osea 10:14, 15; Amos 1:13; Naum 3:10;

Capitolul 14

1. Întoarce-te*, Israele, la Domnul Dumnezeul tău! Căci** ai căzut prin nelegiuirea ta.
*Osea 12:6; Ioel 2:13.; **Osea 13:9;
2. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-I: „Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință, și Îți vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre*.
*Evr. 13:15;
3. Asirianul* nu ne va scăpa, nu vrem** să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre: „Dumnezeul nostru!” Căci†† la Tine găsește milă orfanul.”
*Ier. 31:18, etc.; Osea 5:13; Osea 12:1.; **Deut. 17:16; Ps. 33:17; Isa. 30:2, 16; Isa. 31:1.; Osea 2:17; Osea 14:8.; ††Ps. 10:14; Ps. 68:5;
4. „Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor*, îi voi iubi cu adevărat**! Căci mânia Mea s-a abătut de la ei!
*Ier. 5:6; Ier. 14:7; Osea 11:7.; **Efes. 1:6;
5. Voi fi ca roua* pentru Israel; el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul.
*Iov 29:19; Prov. 19:12;
6. Ramurile lui se vor întinde; măreția lui va fi ca a măslinului*, și miresmele** lui ca ale Libanului.
*Ps. 52:8; Ps. 128:3.; **Gen. 27:27; Cânt. 4:11;
7. Iarăși vor locui* la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban.
*Ps. 91:1;
8. Ce mai* are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta** și-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde: de la Mine îți vei primi rodul.”
*Osea 14:3.; **Ier. 31:18.; Iac. 1:17;
9. Cine este înțelept* să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înțeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte**; și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele.
*Ps. 107:43; Ier. 9:12; Dan. 12:10; Ioan 8:47; Ioan 18:37.; **Prov. 10:29; Luc. 2:34; 2Cor. 2:16; 1Pet. 2:7, 8;