Zaharia*

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14]
*1Sam. 12:22; Hag. 2:5-9; Rom. 11:11, 26-29;

Capitolul 1

Îndemn la pocăință

1. În luna a opta, în* anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia**, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
*Ezra 4:24; Hag. 1:1.; **Ezra 5:1; Mat. 23:35;
2. „Domnul S-a mâniat foarte tare pe părinții voștri.
3. Spune-le, dar: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întoarceți-vă* la Mine, zice Domnul oștirilor, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor.
*Ier. 25:5; Ier. 35:15; Mica 7:19; Mal. 3:7; Luc. 15:20; Iac. 4:8;
4. Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau* prorocii de mai înainte, zicând: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întoarceți-vă** de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!”, dar n-au ascultat și n-au luat aminte la Mine, zice Domnul.
*2Cron. 36:15, 16.; **Isa. 31:6; Ier. 3:12; Ier. 18:11; Ezec. 18:30; Osea 14:1;
5. Unde sunt acum părinții voștri? Și puteau prorocii să trăiască veșnic?
6. Totuși cuvintele* Mele și poruncile pe care le dădusem slujitorilor Mei prorocii ca să le vestească n-au atins ele pe părinții voștri? Și atunci ei s-au întors și au zis: „Domnul oștirilor ne-a făcut cum** hotărâse să ne facă, după căile și faptele noastre!”
*Isa. 55:1.; **Plâng. 1:18; Plâng. 2:17;

Vedenii

7. În a douăzeci și patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Șebat, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
8. M-am uitat noaptea, și iată că un om* era călare pe un cal roșu și stătea între mirți într-un umbrar; în urma lui erau niște cai roșii**, murgi și albi.
*Ios. 5:13; Apoc. 6:4.; **Zah. 6:2-7;
9. Am întrebat: „Ce înseamnă caii aceștia, domnul meu?” Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: – Îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia!”
10. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis: „Aceștia* sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul!”
*Evr. 1:14;
11. Și* ei au vorbit Îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis: „Am cutreierat pământul, și iată că tot pământul este în pace și liniștit!”
*Ps. 103:20, 21;
12. Atunci Îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis: „Doamne* al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care Te-ai mâniat în acești șaptezeci de ani**?”
*Ps. 102:13; Apoc. 6:10.; **Ier. 25:11, 12; Dan. 9:2; Zah. 7:5;
13. Domnul a răspuns cu vorbe bune*, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine.
*Ier. 29:10;
14. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă și zi: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Sunt plin de o mare gelozie* pentru Ierusalim și pentru Sion
*Ioel 2:18; Zah. 8:2;
15. și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngâmfate; căci Mă mâniasem numai puțin*, dar ele au ajutat spre nenorocire.”
*Isa. 47:6;
16. De aceea așa vorbește Domnul: „Mă întorc* cu îndurarea către Ierusalim; Casa Mea va fi zidită iarăși în el, și funia** de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului.”
*Isa. 12:1; Isa. 54:8; Zah. 2:10; Zah. 8:3.; **Zah. 2:1, 2;
17. Strigă din nou și zi: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Cetățile Mele vor avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul va mângâia iarăși Sionul*, va alege iarăși** Ierusalimul.”
*Isa. 51:3.; **Isa. 14:1; Zah. 2:12; Zah. 3:2;
18. Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că erau patru coarne!
19. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine: „Ce înseamnă coarnele acestea?” Și el mi-a zis: „Acestea* sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul.”
*Ezra 4:1, 4, 7; Ezra 5:3;
20. Domnul mi-a arătat patru fierari.
21. Eu am întrebat: „Ce vor să facă aceștia?” Și el a zis: „Aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul; fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul* împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii.”
*Ps. 75:4, 5;

Capitolul 2

1. Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că era un om* care ținea în mână o funie de măsurat.
*Ezec. 40:3;
2. L-am întrebat: „Unde te duci?” Și el mi-a zis: „Mă duc să măsor* Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are.”
*Apoc. 11:1; Apoc. 21:15, 16;
3. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat, și un alt înger i-a ieșit înainte.
4. El i-a zis: „Aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i: „Ierusalimul* va fi o cetate deschisă, din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui;
*Ier. 31:27; Ezec. 36:10, 11;
5. Eu însumi – zice Domnul – voi fi un zid* de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava** lui în mijlocul lui! –
*Isa. 26:1; Zah. 9:8.; **Isa. 60:19; Apoc. 21:23;
6. Fugiți*, fugiți din țara de la miazănoapte! – zice Domnul. Căci v-am împrăștiat** în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul.
*Isa. 48:20; Isa. 52:11; Ier. 1:14; Ier. 50:8; Ier. 51:6, 45.; **Deut. 28:64; Ezec. 17:21;
7. Scapă*, Sioane, tu care locuiești la fiica Babilonului!”
*Apoc. 18:4;
8. Căci așa vorbește Domnul oștirilor: „După slavă M-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge* de voi se atinge de lumina ochilor Lui.
*Deut. 32:10; Ps. 17:8; 2Tes. 1:6;
9. Iată*, Îmi ridic mâna împotriva lor – zice Domnul – și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știți** că Domnul oștirilor M-a trimis.
*Isa. 11:15; Isa. 19:16.; **Zah. 4:9;
10. Strigă de veselie* și bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin și** voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.
*Isa. 12:6; Isa. 54:1; Țef. 3:14.; **Lev. 26:12; Ezec. 37:27; Zah. 8:3; Ioan 1:14; 2Cor. 6:16;
11. Multe neamuri* se vor alipi de Domnul, în ziua aceea**, și vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău, și vei ști†† că Domnul oștirilor M-a trimis la tine.
*Isa. 2:2, 3; Isa. 49:22; Isa. 60:3, etc.; Zah. 8:22, 23.; **Zah. 3:10.; Exod. 12:49.; ††Ezec. 33:33; Zah. 2:9;
12. Domnul va lua* în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moștenire în pământul sfânt, și va alege** iarăși Ierusalimul.
*Deut. 32:9.; **Zah. 1:17;
13. Orice făptură să tacă* înaintea Domnului, căci El S-a și sculat din locașul Lui** cel sfânt!”
*Hab. 2:20; Țef. 1:7.; **Ps. 68:5; Isa. 57:5;

Capitolul 3

1. El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua* stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana** stând la dreapta lui ca să-l pârască.
*Hag. 1:1.; **Ps. 109:6; Apoc. 12:10;
2. Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre*, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales** Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
*Iuda 1:9.; **Zah. 1:17; Rom. 8:33; Amos 4:11; Rom. 11:5; Iuda 1:23;
3. Dar Iosua era* îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului.
*Isa. 64:6;
4. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac* cu haine de sărbătoare!”
*Isa. 61:10; Luc. 15:22; Apoc. 19:8;
5. Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră* curată!”
Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.
*Exod. 29:6; Zah. 6:11;
6. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire:
7. „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Dacă vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi* poruncile Mele, vei judeca și Casa Mea** și vei priveghea asupra curților Mele, și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.
*Lev. 8:35; 1Împ. 2:3; Ezec. 44:16.; **Deut. 17:9; Mal. 2:7.; Zah. 4:14; Zah. 6:5;
8. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta – căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne*. – Iată, voi aduce pe Robul Meu**, Odrasla.
*Ps. 71:7; Isa. 8:18; Isa. 20:13.; **Isa. 42:1; Isa. 49:3, 5; Isa. 52:13; Isa. 53:11; Ezec. 34:23, 24.; Isa. 4:2; Isa. 11:1; Ier. 23:5; Ier. 33:15; Zah. 6:12; Luc. 1:78;
9. Căci iată că numai spre piatra aceasta* pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați șapte ochi**; iată, Eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor; și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia.
*Ps. 118:22; Isa. 28:16.; **Zah. 4:10; Apoc. 5:6.; Ier. 31:34; Ier. 50:20; Mica 7:18, 19; Zah. 13:1;
10. În ziua aceea* – zice Domnul oștirilor – vă veți pofti unii pe alții sub viță** și sub smochin.”
*Zah. 2:11.; **1Împ. 4:25; Isa. 36:1; Mica 4:4, 6;

Capitolul 4

1. Îngerul* care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un** om pe care-l trezești din somnul lui.
*Zah. 2:3.; **Dan. 8:18;
2. El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat, și iată că este un sfeșnic* cu totul de aur, și deasupra lui, un vas cu untdelemn, și pe el, șapte** candele cu șapte țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului.
*Exod. 25:31; Apoc. 1:12.; **Exod. 25:37; Apoc. 4:5;
3. Și lângă el sunt doi măslini*, unul la dreapta vasului, și altul, la stânga lui.”
*Zah. 4:11, 12; Apoc. 11:4;
4. Și, luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?”
5. Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.”
6. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere*, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oștirilor!
*Osea 1:7;
7. Cine ești tu, munte mare*, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată** în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: „Îndurare, îndurare cu ea!”
*Ier. 51:25; Mat. 21:21.; **Ps. 118:22.; Ezra 3:11, 13;
8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. „Mâinile lui Zorobabel au întemeiat* Casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi**; și veți ști că Domnul†† oștirilor M-a trimis la voi.
*Ezra 3:10.; **Ezra 6:15.; Zah. 2:9, 11; Zah. 6:15.; ††Isa. 48:16; Zah. 2:8;
10. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe*? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii** Domnului care cutreieră tot pământul.”
*Hag. 2:3.; **2Cron. 16:9; Prov. 15:3; Zah. 3:9;
11. Eu am luat cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă acești doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui?”
12. Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri* de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?”
*Zah. 4:3;
13. El mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Și el a zis:
14. „Aceștia sunt cei doi unși* care stau** înaintea Domnului întregului pământ.”
*Apoc. 11:4.; **Zah. 3:7; Luc. 1:1, 9.; Ios. 3:11, 13; Zah. 6:5;

Capitolul 5

1. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat, și iată că era un sul* de carte care zbura.
*Ezec. 2:9;
2. El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un sul de carte zburând; are o lungime de douăzeci de coți și o lățime de zece coți.”
3. Și el mi-a zis: „Acesta este blestemul* care este peste toată țara; căci, după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb va fi nimicit cu desăvârșire de aici.
*Mal. 4:6;
4. Îl trimit – zice Domnul oștirilor – ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb* în Numele Meu, ca să rămână în casa aceea și s-o mistuie** împreună cu lemnele și pietrele ei.”
*Lev. 19:12; Zah. 8:17; Mal. 3:5.; **Lev. 14:45;
5. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis: „Ridică ochii și privește ce iese de acolo.”
6. Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată țara.”
7. Și iată că se ridica un talant de plumb, și în mijlocul efei ședea o femeie.
8. El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Și i-a dat brânci în efă, și a aruncat bucata de plumb peste gura efei.
9. Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer.
10. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?”
11. El mi-a răspuns: „Se duc să-i* zidească o casă în țara** Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei.”
*Ier. 29:5, 28.; **Gen. 10:10;

Capitolul 6

1. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat, și iată că patru care ieșeau dintre doi munți; și munții erau de aramă.
2. La carul dintâi erau niște cai roșii*, la al doilea car, cai** negri,
*Zah. 1:8; Apoc. 6:4.; **Apoc. 6:2;
3. la al treilea car, cai albi*, și la al patrulea car, cai bălțați și roșii.
*Apoc. 6:5;
4. Am luat cuvântul și am zis* îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă aceștia, domnul meu?”
*Zah. 5:10;
5. Îngerul mi-a răspuns: „Aceștia* sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stăteau** înaintea Domnului întregului pământ.
*Ps. 104:4; Evr. 1:7, 14.; **1Împ. 22:19; Dan. 7:10; Zah. 4:14; Luc. 1:19;
6. Caii cei negri, înhămați la unul din care, s-au îndreptat spre țara de la miazănoapte*, și cei albi au mers după ei; cei bălțați s-au îndreptat spre țara de miazăzi.”
*Ier. 1:14;
7. Cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis: „Duceți-vă de cutreierați pământul!” Și au cutreierat* pământul.
*Gen. 13:17; Zah. 1:10;
8. El m-a chemat și mi-a zis: „Iată că cei ce se îndreaptă spre țara de miazănoapte fac să se mai potolească mânia* Mea în țara de la miazănoapte.”
*Jud. 8:3; Ecl. 10:4;
9. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
10. „Să primești daruri de la prinșii de război din Babilon: Heldai, Tobia, și Iedaia – și anume să te duci tu însuți în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Țefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon.
11. Să iei de la ei argint și aur și să faci din el o cunună*, și s-o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot.
*Exod. 28:36; Exod. 29:6; Lev. 8:9; Zah. 3:5;
12. Și să-i spui: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată că un om*, al cărui nume este Odrasla**, va odrăsli din locul Lui și va zidi Templul Domnului.
*Luc. 1:78; Ioan 1:45.; **Zah. 3:8;
13. Da, El va zidi* Templul Domnului, va purta podoabă** împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.”
*Zah. 4:9; Mat. 16:18; Efes. 2:20-22; Evr. 3:3.; **Isa. 22:24.; Ps. 110:4; Evr. 3:1;
14. Cununa va fi pentru Helem, Tobia și Iedaia, și pentru Hen, fiul lui Țefania, ca o aducere aminte* în Templul Domnului.
*Exod. 12:14; Mar. 14:9;
15. Cei ce sunt departe* vor veni și vor lucra la Templul Domnului; și veți ști** astfel că Domnul oștirilor M-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.”
*Isa. 57:19; Isa. 60:10; Efes. 2:13, 19.; **Zah. 2:9; Zah. 4:9;

Capitolul 7

Posturi și binecuvântări

1. În anul al patrulea al împăratului Darius, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia, în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chisleu.
2. Cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Reghem-Melec cu oamenii săi să se roage Domnului
3. și să întrebe* pe preoții din Casa Domnului oștirilor și pe proroci: „Trebuie să plâng și în luna a** cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâția ani?”
*Deut. 17:9, 10, 11; Deut. 33:10; Mal. 2:7.; **Ier. 52:12; Zah. 8:19;
4. Atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel:
5. „Spune la tot poporul țării și preoților: „Când ați postit* și ați plâns în luna a cincea și a șaptea**, în acești șaptezeci de ani, oare pentru Mine†† ați postit voi?
*Isa. 58:5.; **Ier. 41:1; Zah. 8:19.; Zah. 1:12.; ††Rom. 14:6;
6. Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți?
7. Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui dimprejur și când și partea de miazăzi* și câmpia erau locuite?”
*Ier. 17:26;
8. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel:
9. „Așa a vorbit Domnul oștirilor: „Faceți* cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul.
*Isa. 58:6, 7; Ier. 7:23; Mica 6:8; Zah. 8:16; Mat. 23:23;
10. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan*, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima** lui împotriva fratelui său.”
*Exod. 22:21, 22; Deut. 24:17; Isa. 1:17; Ier. 5:28.; **Ps. 36:4; Mica 2:1; Zah. 8:17;
11. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele* și și-au astupat urechile** ca să n-audă.
*Neem. 9:29; Ier. 7:24; Osea 4:16.; **Fap. 7:57;
12. Și-au făcut inima* ca diamantul de tare, ca să n-asculte** Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor S-a aprins de o mare mânie.
*Ezec. 11:19; Ezec. 36:26.; **Neem. 9:29, 30.; 2Cron. 36:16; Dan. 9:11;
13. Când chema El, ei n-au vrut s-asculte: „De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult*, când au chemat ei, zice Domnul oștirilor.
*Prov. 1:24-28; Isa. 1:15; Ier. 11:11; Ier. 14:12; Mica 3:4;
14. Ci i-am împrăștiat* printre toate neamurile pe care** nu le cunoșteau; țara a fost pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea; și dintr-o țară plăcutㆆ cum era, au făcut un pustiu!”
*Deut. 4:27; Deut. 28:64; Ezec. 36:19; Zah. 2:6.; **Deut. 28:33.; Lev. 26:22.; ††Dan. 8:9;

Capitolul 8

1. Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel:
2. „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Am o mare râvnă* pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el.”
*Naum 1:2; Zah. 1:14;
3. Așa vorbește Domnul: „Mă întorc iarăși în Sion* și vreau să locuiesc** în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema: „Cetatea cea credincioasă”, și muntele†† Domnului oștirilor se va chema: „Muntele*† cel sfânt”.
*Zah. 1:16.; **Zah. 2:10.; Isa. 1:21, 26.; ††Isa. 2:2, 3.; *†Ier. 31:23;
4. Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă*, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile.
*1Sam. 2:31; Isa. 65:20, 22; Plâng. 2:20, etc.; Plâng. 5:11-14;
5. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe.”
6. Așa vorbește Domnul oștirilor: „Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței poporului acestuia în zilele acelea, va fi de mirat* oare și în ochii Mei? – zice Domnul oștirilor.”
*Gen. 18:14; Luc. 1:37; Luc. 18:27; Rom. 4:21;
7. Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, Eu izbăvesc* pe poporul Meu din țara de la răsărit și din țara de la asfințitul soarelui.
*Isa. 11:11, 12; Isa. 43:5, 6; Ezec. 27:21; Amos 9:14, 15;
8. Îi voi aduce înapoi, și vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu*, și Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate**.”
*Ier. 30:22; Ier. 31:1, 33; Zah. 13:9.; **Ier. 4:2;
9. Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întăriți-vă mâinile*, cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor care au vorbit în ziua** când s-a pus temelia Casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească Templul!
*Hag. 2:4; Zah. 8:18.; **Ezra 5:1, 2.; Hag. 2:18;
10. Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată* nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau** n-aveau nici ei pace, din pricina vrăjmașului, și Eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora.
*Hag. 1:6, 9, 10; Hag. 2:16.; **2Cron. 15:5;
11. Acum nu voi mai face rămășiței poporului acestuia ca în trecut, zice Domnul oștirilor.
12. Ci semănăturile* vor merge bine, vița își va da rodul, pământul** își va da roadele, și cerurile își vor trimite roua; și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acestuia.
*Osea 2:21, 22; Ioel 2:22; Hag. 2:19.; **Ps. 67:6.; Hag. 1:10;
13. După cum ați fost un blestem* între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui, și veți fi o binecuvântare**. Nu vă temeți, ci întăriți-vă mâinile!”
*Ier. 42:18.; **Gen. 12:2; Rut 4:11, 12; Isa. 19:24, 25; Țef. 3:20; Hag. 2:19.; Hag. 8:9;
14. Căci așa vorbește Domnul oștirilor: „După cum* am căutat să vă fac rău, când Mă mâniau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu M-am** căit de lucrul acesta,
*Ier. 31:28.; **2Cron. 36:15; Zah. 1:6;
15. tot așa acum Mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți!
16. Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul*; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii;
*Zah. 7:9; Hag. 8:19; Efes. 4:25;
17. niciunul să nu gândească* în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți** jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.”
*Prov. 3:29; Zah. 7:10.; **Zah. 5:3, 4;
18. Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel:
19. „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Postul* din luna a patra, postul** din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna†† a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie*† și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiți adevărul†* și pacea!”
*Ier. 52:6, 7.; **Ier. 52:12, 13; Zah. 7:3, 5.; 2Împ. 25:25; Ier. 41:1, 2.; ††Ier. 52:4.; *†Est. 8:17; Isa. 35:10.; †*Hag. 8:16;
20. Așa vorbește Domnul oștirilor: „Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți.
21. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: „Haidem să ne rugăm* Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor! Vrem să mergem și noi!”
*Isa. 2:3; Mica 4:1, 2;
22. Și multe* popoare, și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului.”
*Isa. 60:3, etc.; Isa. 66:23;
23. Așa vorbește Domnul oștirilor: „În zilele acelea, zece oameni* din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și-i vor zice: „Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu** este cu voi!”
*Isa. 3:6; Isa. 4:1.; **1Cor. 14:25;

Capitolul 9

Neamurile biruite – Ierusalimul izbăvit

1. Iată prorocia*, cuvântul Domnului despre țara Hadrac; și va începe din Damasc**. Căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor și peste toate semințiile lui Israel.
*Ier. 23:33.; **Amos 1:3.; 2Cron. 20:12; Ps. 145:15;
2. El se oprește și peste Hamat*, care se mărginește cu Damascul, peste Tir** și Sidon, cu toată înțelepciunea lor††!
*Ier. 49:23.; **Isa. 23; Ezec. 26; Ezec. 27; Amos 1:9.; 1Împ. 17:9; Ezec. 28:21; Obad. 1:20.; ††Ezec. 28:3, etc.;
3. Tirul și-a zidit o întăritură; a îngrămădit* argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe ulițe.
*Iov 27:16; Ezec. 28:4, 5;
4. Iată că Domnul* va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea** în mare, și el însuși va fi ars cu foc.
*Isa. 23:1.; **Ezec. 26:17;
5. Ascalonul* va vedea lucrul acesta, și se va teme; Gaza, de asemenea, și o va apuca un puternic cutremur; Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine; va pieri împăratul din Gaza, și Ascalonul nu va mai fi locuit.
*Ier. 47:1, 5; Țef. 2:4;
6. „Străinul se va așeza în Asdod*, și voi frânge mândria filistenilor.
*Amos 1:8;
7. Îi voi scoate sângele din gură și urâciunile idolești dintre dinți, ca să fie și el o rămășiță pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Iuda, și Ecronul, ca iebusiții.
8. Voi tăbărî* în jurul Casei Mele ca s-o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și** nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum Mă uit cu ochii Mei.
*Ps. 34:7; Zah. 2:5.; **Isa. 60:18; Ezec. 28:24.; Exod. 3:7;
9. Saltă* de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată** că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.
*Isa. 62:11; Zah. 2:10; Mat. 21:5; Ioan 12:15.; **Ier. 23:5; Ier. 30:9; Luc. 19:38; Ioan 1:49;
10. Voi nimici* carele de război din Efraim și caii din Ierusalim, și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea** și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la Râu până la marginile pământului.
*Osea 1:7; Osea 2:18; Mica 5:10; Hag. 2:22.; **Efes. 2:14, 17.; Ps. 72:8;
11. Însă cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii* tăi de război din groapa în care nu este apă.
*Isa. 42:7; Isa. 51:14; Isa. 61:1;
12. Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de* război plini de nădejde! O spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit**!
*Isa. 49:9.; **Isa. 61:7;
13. Căci Îmi încordez pe Iuda ca arc și iau pe Efraim ca săgeată, și voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio! Te voi face ca sabia unui viteaz!”
14. Dar Domnul Se va arăta deasupra lor, și săgeata Lui* va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiță și va înainta în vijelia** de la miazăzi.
*Ps. 18:14; Ps. 77:17; Ps. 144:6.; **Isa. 21:1;
15. Domnul oștirilor îi va ocroti și vor mânca, și vor zdrobi pietrele de praștie, vor bea, vor face gălăgie ca amețiți de vin, vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca și colțurile* altarului.
*Lev. 4:18, 25; Deut. 12:27;
16. Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea ca pe turma poporului Său; căci ei sunt pietrele* cununii împărătești care vor străluci** în țara Sa!
*Isa. 62:3; Mal. 3:17.; **Isa. 11:12;
17. O! cât* sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoși! Grâul** va înveseli pe tineri, și mustul, pe fete.
*Ps. 31:19.; **Ioel 3:18; Amos 9:14;

Capitolul 10

1. Cereți de la Domnul* ploaie**, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp.
*Ier. 14:22.; **Deut. 11:14.; Iov 29:23; Ioel 2:23;
2. Căci terafimii* vorbesc nimicuri**, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți, pentru că n-au păstor.
*Ier. 10:8; Hab. 2:18.; **Iov 13:14;
3. „Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi* pe țapi. Căci Domnul oștirilor Își cercetează** turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul Său de slavă în luptă.
*Ezec. 34:17.; **Luc. 1:68.; Cânt. 1:9;
4. Din el va ieși Piatra din capul unghiului*, din el va ieși** țărușul, din el va ieși arcul de război; din el vor ieși toate căpeteniile laolaltă.
*Num. 24:17; 1Sam. 14:38; Isa. 19:13.; **Isa. 22:23;
5. Ei vor fi ca niște viteji care calcă* în picioare noroiul de pe ulițe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreții vor fi acoperiți de rușine.
*Ps. 18:42;
6. Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce* înapoi, căci Mi-este** milă de ei, și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, și-i voi asculta.
*Ier. 3:18; Ezec. 37:21.; **Osea 1:7.; Zah. 13:9;
7. Efraim va fi ca un viteaz; inima* lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor înveseli, inima lor se va bucura în Domnul.
*Ps. 104:15; Zah. 9:15;
8. Le voi fluiera* și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, și se** vor înmulți cum se înmulțeau odinioară.
*Isa. 5:26.; **Isa. 49:19; Ezec. 36:37;
9. Îi voi risipi* printre popoare, și își vor aduce aminte** de Mine în țări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce.
*Osea 2:23.; **Deut. 30:1;
10. Îi voi* aduce înapoi din țara Egiptului și-i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în țara Galaadului și în Liban, și nu le va ajunge** locul.
*Isa. 11:11, 16; Osea 11:11.; **Isa. 49:20;
11. Israel* va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării, și toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei** va fi frântă, și toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri.
*Isa. 11:15, 16.; **Isa. 14:25.; Ezec. 30:13;
12. Îi voi întări în Domnul, și vor umbla în* Numele Lui, zice Domnul!”
*Mica 4:5;

Capitolul 11

1. Deschide-ți porțile*, Libanule, ca să-ți mănânce focul cedrii!
*Zah. 10:10;
2. Vaită-te, chiparosule, căci cedrul a căzut, și cei falnici sunt nimiciți! Văitați-vă, stejari din Basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost* dată jos!
*Isa. 32:19;
3. Păstorii scot strigăte de jale, pentru că li s-a nimicit fala; puii de lei mugesc, căci desișul Iordanului este nimicit.
4. Așa vorbește Domnul Dumnezeul meu: „Paște oile* de tăiat!
*Zah. 11:7;
5. Căci cei ce le cumpără le taie și nu* se simt vinovați. Și cel ce le vinde zice**: „Binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogățesc!” Și păstorii lor nu le cruță.
*Ier. 2:3; Ier. 50:7.; **Deut. 29:19; Osea 12:8;
6. Căci nu mai am milă de locuitorii țării – zice Domnul – ci, iată, dau pe oameni, pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor; ei vor pustii țara, și n-o voi izbăvi din mâinile lor.”
7. Atunci m-am apucat să pasc* oile de tăiat, în adevăr cele mai ticăloase** din turmă. Am luat două toiege: pe unul l-am numit „Îndurare”, iar pe celălalt l-am numit „Legământ”. Și am păscut oile.
*Zah. 11:5.; **Țef. 3:12; Mat. 12:8;
8. Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o* lună: sufletul meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de mine.
*Osea 5:7;
9. Și am zis: „Nu vă mai pot paște! Cea care are să moară* să moară, cea care are să piară să piară, și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele!
*Ier. 15:2; Ier. 43:11;
10. Mi-am luat toiagul „Îndurare” și l-am rupt, ca să rup legământul meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele.
11. Și când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele* acelea de oi care au luat seama la mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului.
*Țef. 3:12; Zah. 11:7;
12. Eu le-am zis: „Dacă găsiți cu cale, dați-mi plata; dacă nu, nu mi-o dați!” Și mi-au cântărit ca plată*, treizeci de arginți.
*Mat. 26:15; Exod. 21:32;
13. Dar Domnul mi-a zis: „Aruncă* olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit!” Și am luat cei treizeci de arginți și i-am aruncat în Casa Domnului pentru olar.
*Mat. 27:9, 10;
14. Apoi mi-am rupt al doilea toiag „Legământ”, ca să rup frăția dintre Iuda și Israel.
15. Domnul mi-a zis: „Ia* și uneltele unui păstor nebun!
*Ezec. 34:2-4;
16. Căci iată că voi ridica în țară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pier; nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase; ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele!
17. Vai* de păstorul de nimic care își părăsește oile! Să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept! Să i se usuce brațul de tot și să i se stingă ochiul drept!”
*Ier. 23:1; Ezec. 34:2; Ioan 10:12, 13;

Capitolul 12

1. Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins* cerurile și a întemeiat pământul, și a întocmit** duhul omului din el:
*Isa. 42:5; Isa. 44:24; Isa. 45:12, 18; Isa. 48:13.; **Num. 16:22; Ecl. 7:12; Isa. 57:16; Evr. 12:9;
2. „Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir* de amețire pentru toate popoarele dimprejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.
*Isa. 51:17, 22, 28;
3. În ziua aceea*, voi face din Ierusalim o piatră grea** pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica, vor fi vătămați, și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui.
*Zah. 12:4, 6, 8, 9, 11; Zah. 13:1; Zah. 14:4, 6, 8, 9, 13.; **Mat. 21:44;
4. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi* cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei; dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor.
*Ps. 76:6; Ezec. 38:4;
5. Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: „Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor.”
6. În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca* o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi.
*Obad. 1:18;
7. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda.
8. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab* dintre ei va fi în ziua aceea ca David; și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.
*Ioel 3:10;
9. În ziua aceea, voi căuta să nimicesc* toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
*Hag. 2:22; Zah. 12:3;
10. Atunci voi turna peste casa* lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, și-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.
*Ier. 31:9; Ier. 50:4; Ezec. 39:29; Ioel 2:28.; **Ioan 19:34, 37; Apoc. 1:7.; Ier. 6:26; Amos 8:10;
11. În ziua aceea, va fi jale mare* în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon**, în valea Meghidonului.
*Fap. 2:37.; **2Împ. 23:39; 2Cron. 35:24;
12. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit*: familia casei lui David deosebit, și femeile ei, deosebit; familia casei lui Natan**, deosebit, și femeile ei, deosebit;
*Mat. 24:30; Apoc. 1:7.; **2Sam. 5:14; Luc. 3:31;
13. familia casei lui Levi, deosebit, și femeile ei, deosebit; familia lui Șimei, deosebit, și femeile ei, deosebit;
14. toate celelalte familii, fiecare familie, deosebit, și femeile ei, deosebit.

Capitolul 13

1. În ziua aceea*, se va deschide** casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție.
*Zah. 12:3.; **Evr. 9:14; 1Pet. 1:19; Apoc. 1:5;
2. În ziua aceea – zice Domnul oștirilor – voi stârpi* din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din țară pe prorocii** mincinoși și duhul necurat.
*Exod. 23:13; Ios. 23:7; Ps. 16:4; Ezec. 30:13; Osea 2:17; Mica 5:12, 13.; **2Pet. 2:1;
3. Și dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinții lui, îi vor zice: „Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului”; și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge*, când va proroci.
*Deut. 13:6, 8; Deut. 18:20;
4. În ziua aceea, prorocii se vor rușina* fiecare de vedeniile lor, când vor proroci, și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr** ca să mintă pe oameni.
*Mica 3:6, 7.; **2Împ. 1:8; Isa. 20:2; Mat. 3:4;
5. Ci fiecare* din ei va zice: „Eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea!”
*Amos 7:14;
6. Și dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.”
7. Scoală-te, sabie, asupra păstorului* Meu și asupra omului care Îmi este** tovarăș! – zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor, și se vor risipi oile! Și Îmi voi întoarce mâna spre cei†† mici.
*Isa. 40:11; Ezec. 34:23.; **Ioan 10:30; Ioan 14:10, 11; Filip. 2:6.; Mat. 26:31; Mar. 14:27.; ††Mat. 18:10, 14; Luc. 12:32;
8. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă* treime va rămâne.
*Rom. 11:5;
9. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc* și o voi curăța cum se curăță argintul, o voi lămuri** cum se lămurește aurul. Ei vor chema Numele Meu, și îi voi asculta; Eu voi†† zice: „Acesta este poporul Meu!” Și ei vor zice: „Domnul este Dumnezeul meu!”
*Isa. 48:10.; **1Pet. 1:6, 7.; Ps. 50:15; Ps. 91:15; Zah. 10:6.; ††Ps. 144:15; Ier. 30:22; Ezec. 11:20; Osea 2:23; Zah. 8:8;

Capitolul 14

1. Iată, vine ziua* Domnului, când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău.
*Isa. 13:9; Ioel 2:31; Fap. 2:20;
2. Atunci voi strânge* toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele** vor fi jefuite, și femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate.
*Ioel 3:2.; **Isa. 13:16;
3. Ci Domnul Se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.
4. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele* Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte** mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
*Ezec. 11:23.; **Ioel 3:12, 14;
5. Veți fugi atunci în valea munților Mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel; și veți fugi cum ați fugit de cutremurul* de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni** Domnul Dumnezeul meu, și toți sfinții, împreună cu El!
*Amos 1:1.; **Mat. 16:27; Mat. 24:30, 31; Mat. 25:31; Iuda 1:14.; Ioel 3:11;
6. În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.
7. Va fi o zi deosebită*, cunoscută** de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina.
*Apoc. 22:5.; **Mat. 24:36.; Isa. 30:26; Isa. 60:19, 20; Apoc. 21:23;
8. În ziua aceea, vor izvorî ape vii* din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate, spre marea de apus; așa va fi și vara și iarna.
*Ezec. 47:1; Ioel 3:18; Apoc. 22:1;
9. Și Domnul va fi Împărat* peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn**, și Numele Lui va fi singurul Nume.
*Dan. 2:44; Apoc. 11:15.; **Efes. 4:5, 6;
10. Toată țara va ajunge ca șesul* Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim; iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la** locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porții dintâi, până la poarta unghiurilor, și de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului.
*Isa. 40:4.; **Zah. 12:6.; Neem. 3:1; Neem. 12:39; Ier. 31:38;
11. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem* în el; Ierusalimul va fi liniștit**.
*Ier. 31:40.; **Ier. 23:6;
12. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului: Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură.
13. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășeală* în ei; unul va apuca mâna** altuia și vor ridica mâna unii asupra altora.
*1Sam. 14:15, 20.; **Jud. 7:22; 2Cron. 20:23; Ezec. 38:21;
14. Iuda va lupta și el în Ierusalim, și vor strânge* bogățiile tuturor neamurilor dimprejur, aurul, argintul și haine foarte multe.
*Ezec. 39:10, 17;
15. Aceeași* urgie va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea.
*Zah. 14:12;
16. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea** Corturilor.
*Isa. 60:6, 7, 9; Isa. 66:23.; **Lev. 23:34, 43; Neem. 8:14; Osea 12:9; Ioan 7:2;
17. Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele.
*Isa. 60:12;
18. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea Corturilor.
*Deut. 11:10;
19. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea Corturilor.
20. În ziua aceea, va sta scris până și pe zurgălăii cailor: „Sfinți* Domnului!” Și oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului.
*Isa. 23:18;
21. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor; toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea; și nu vor mai fi* canaaniția în Casa** Domnului oștirilor, în ziua aceea.
aSau: negustori
*Isa. 35:8; Ioel 3:17; Apoc. 21:27; Apoc. 22:15.; **Efes. 2:19-22;