Întâia epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni

[1 2 3 4 5]

Capitolul 1

1. Pavel, Silvan* și Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har** și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos.
*2Cor. 1:19; 2Tes. 1:1; 1Pet. 5:12.; **Efes. 1:2;
2. Mulțumim* totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;
*Rom. 1:8; Efes. 1:16; Filim. 1:4;
3. căci ne aducem aminte fără încetare*, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea** credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos!
*1Tes. 2:13.; **Ioan 6:29; Gal. 5:6; 1Tes. 3:6; 2Tes. 1:3, 11; Iac. 2:17.; Rom. 16:6; Evr. 6:10;
4. Știm, frați preaiubiți de Dumnezeu, alegerea* voastră.
*Col. 3:12; 2Tes. 2:13;
5. În adevăr, Evanghelia* noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt** și cu o mare îndrăzneală. Căci știți†† că, din dragoste pentru voi, am fost așa printre voi.
*Mar. 16:20; 1Cor. 2:4; 1Cor. 4:20.; **2Cor. 6:6.; Col. 2:2; Evr. 2:3.; ††1Tes. 2:1, 5, 10, 11; 2Tes. 3:7;
6. Și voi* înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit Cuvântul, în multe necazuri, cu** bucuria care vine de la Duhul Sfânt;
*1Cor. 4:16; 1Cor. 11:1; Filip. 3:17; 1Tes. 2:14; 2Tes. 3:9.; **Fap. 5:41; Evr. 10:34;
7. așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia.
8. În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a* răsunat prin** Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea.
*Rom. 10:18.; **Rom. 1:8; 2Tes. 1:4;
9. Căci ei înșiși istorisesc ce* primire ne-ați făcut și** cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat
*1Tes. 2:1.; **1Cor. 12:2; Gal. 4:8;
10. și să* așteptați din** ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Isus, care ne izbăvește de†† mânia viitoare.
*Rom. 2:7; Filip. 3:20; Tit 2:13; 2Pet. 3:12; Apoc. 1:7.; **Fap. 1:11; 1Tes. 4:16; 2Tes. 1:7.; Fap. 2:24.; ††Mat. 3:7; Rom. 5:9; 1Tes. 5:9;

Capitolul 2

1. Voi* înșivă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică.
*1Tes. 1:5, 9;
2. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi*, cum știți, am** venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor†† lupte.
*Fap. 16:22.; **1Tes. 1:5.; Fap. 17:2.; ††Filip. 1:30; Col. 2:1;
3. Căci* propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie.
*2Cor. 7:2; 1Tes. 2:5; 2Pet. 1:16;
4. Ci, fiindcă* Dumnezeu ne-a găsit vrednici să** ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care†† ne cercetează inima.
*1Cor. 7:25; 1Tim. 1:11, 12.; **1Cor. 9:17; Gal. 2:7; Tit 1:3.; Gal. 1:10.; ††Prov. 17:3; Rom. 8:27;
5. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am* întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei; martor este Dumnezeu**.
*Fap. 20:33; 2Cor. 2:17; 2Cor. 4:2; 2Cor. 7:2; 2Cor. 12:17.; **Rom. 1:9;
6. N-am* căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostoli** ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste.
*Ioan 5:41, 44; Ioan 12:43; 1Tim. 5:17.; **1Cor. 9:4, 6, 12, 18; 2Cor. 10:1, 2, 10, 11; 2Cor. 13:10; 2Tes. 3:9; Filim. 1:8, 9.; 2Cor. 11:9; 2Cor. 12:13, 14; 2Tes. 3:8;
7. Dimpotrivă*, ne-am arătat blânzi** în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii.
*1Cor. 9:1, 2, 5.; **1Cor. 2:3; 1Cor. 9:22; 2Cor. 13:4; 2Tim. 2:24;
8. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm* nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața** noastră, atât de scumpi ne ajunseserăți.
*Rom. 1:11; Rom. 15:29.; **2Cor. 12:15;
9. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră. Cum lucram zi* și noapte, ca** să nu fim sarcină niciunuia din voi, și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu.
*Fap. 20:34; 1Cor. 4:12; 2Cor. 11:9; 2Tes. 3:8.; **2Cor. 12:13, 14;
10. Voi* sunteți martori, și Dumnezeu de asemenea, că** am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți.
*1Tes. 1:5.; **2Cor. 7:2; 2Tes. 3:7;
11. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream
12. * vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care** vă cheamă la Împărăția și slava Sa.
*Efes. 4:1; Filip. 1:27; Col. 1:10; 1Tes. 4:1.; **1Cor. 1:9; 1Tes. 5:24; 2Tes. 2:14; 2Tim. 1:9;
13. De aceea mulțumim fără încetare* lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu** ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți.
*1Tes. 1:3.; **Mat. 10:40; Gal. 4:14; 2Pet. 3:2;
14. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor* lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Isus, în Iudeea; pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași** rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor.
*Gal. 1:22.; **Fap. 17:5, 13.; Evr. 10:33, 34;
15. Iudeii* aceștia au omorât pe Domnul Isus și pe proroci**, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor,
*Fap. 2:23; Fap. 3:15; Fap. 5:30; Fap. 7:52.; **Mat. 5:12; Mat. 23:34, 37; Luc. 13:33, 34; Fap. 7:52.; Est. 3:8;
16. căci* ne opresc să vorbim Neamurilor, ca** să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu!
*Luc. 11:52; Fap. 13:50; Fap. 14:5, 19; Fap. 17:5, 13; Fap. 18:12; Fap. 19:9; Fap. 22:21, 22.; **Gen. 15:16; Mat. 23:32.; Mat. 24:6, 14;
17. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câtăva vreme de voi, cu fața*, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem**.
*1Cor. 5:3; Col. 2:5.; **1Tes. 3:10;
18. Astfel, o dată și chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puțin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana*.
*Rom. 1:13; Rom. 15:22;
19. Căci cine* este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa** noastră de slavă? Nu sunteți voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?
*2Cor. 1:14; Filip. 2:16; Filip. 4:1.; **Prov. 16:31.; 1Cor. 15:23; 1Tes. 3:13; Apoc. 1:7; Apoc. 22:12;
20. Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.

Capitolul 3

1. De aceea, fiindcă nu mai puteam* răbda, am** socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena
*1Tes. 3:5.; **Fap. 17:5;
2. și v-am trimis pe Timotei*, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră,
*Rom. 16:21; 1Cor. 16:10; 2Cor. 1:19;
3. pentru ca* nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri; căci știți singuri că la** aceasta suntem rânduiți.
*Efes. 3:13.; **Fap. 9:16; Fap. 14:22; Fap. 20:23; Fap. 21:11; 1Cor. 4:9; 2Tim. 3:12; 1Pet. 2:21;
4. Și*, când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți.
*Fap. 20:24;
5. Astfel, în nerăbdarea* mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca** nu cumva să vă fi ispitit ispititorul, și osteneala noastră să fi fost degeaba.
*1Tes. 3:1.; **1Cor. 7:5; 2Cor. 11:3.; Gal. 2:2; Gal. 4:11; Filip. 2:16;
6. Dar* chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, cum dorim** și noi să vă vedem pe voi.
*Fap. 18:1, 5.; **Filip. 1:8;
7. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am* fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră.
*2Cor. 1:4; 2Cor. 7:6, 7, 13;
8. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați* tari în Domnul.
*Filip. 4:1;
9. Cum* putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului nostru?
*1Tes. 1:2;
10. Zi și noapte* Îl rugăm** nespus să vă putem vedea fața și†† să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre.
*Fap. 26:7; 2Tim. 1:3.; **Rom. 1:10, 11; Rom. 15:32.; 1Tes. 2:17.; ††2Cor. 13:9, 11;
11. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus Hristos să* ne netezească drumul la voi!
*Mar. 1:3;
12. Domnul să* vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții** și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi,
*1Tes. 4:10.; **1Tes. 4:9; 1Tes. 5:15; 2Pet. 1:7;
13. ca* să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu** toți sfinții Săi.
*1Cor. 1:8; Filip. 1:10; 1Tes. 5:23; 2Tes. 2:17; 1Ioan 3:20, 21.; **Zah. 14:5; Iuda 1:14;

Capitolul 4

1. Încolo, fraților, fiindcă ați* învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți** lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiți tot mai mult în privința aceasta.
*Filip. 1:27; Col. 2:6.; **1Tes. 2:12.; Col. 1:10;
2. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Isus.
3. Voia* lui Dumnezeu este sfințirea** voastră: să vă feriți de curvie;
*Rom. 12:2; Efes. 5:17.; **Efes. 5:27.; 1Cor. 6:15, 18; Efes. 5:3; Col. 3:5;
4. fiecare din voi să știe* să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste,
*Rom. 6:19; 1Cor. 6:15, 18;
5. nu* în aprinderea poftei, ca** Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
*Rom. 1:24, 26; Col. 3:5.; **Efes. 4:17, 18.; 1Cor. 15:34; Gal. 4:8; Efes. 2:12; Efes. 4:18; 2Tes. 1:8;
6. Nimeni* să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește** toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit.
*Lev. 19:11, 13; 1Cor. 6:8.; **2Tes. 1:8;
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci* la sfințire.
*Lev. 11:44; Lev. 19:2; 1Cor. 1:2; Evr. 12:14; 1Pet. 1:14, 15;
8. De aceea*, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care** v-a dat și Duhul Său cel Sfânt.
*Luc. 10:16.; **1Cor. 2:10; 1Cor. 7:40; 1Ioan 3:24;
9. Cât despre dragostea frățească, n-aveți* nevoie să vă scriem; căci voi singuri** ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții,
*1Tes. 5:1.; **Ier. 31:34; Ioan 6:45; Ioan 14:26; Evr. 8:11; 1Ioan 2:20, 27.; Mat. 22:39; Ioan 13:34; Ioan 15:12; Efes. 5:2; 1Pet. 4:8; 1Ioan 3:11, 23; 1Ioan 4:21;
10. și* iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să** sporiți tot mai mult în ea.
*1Tes. 1:7.; **1Tes. 3:12;
11. Să căutați să trăiți liniștiți, să* vă vedeți de treburi și să** lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.
*2Tes. 3:11; 1Pet. 4:15.; **Fap. 20:35; Efes. 4:28; 2Tes. 3:7, 8, 12;
12. Și astfel* să vă purtați cuviincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni.
*Rom. 13:13; 2Cor. 8:21; Col. 4:5; 1Pet. 2:12;
13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca* să nu vă întristați ca ceilalți, care** n-au nădejde.
*Lev. 19:28; Deut. 14:1, 2; 2Sam. 12:20.; **Efes. 2:12;
14. Căci, dacă* credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe** cei ce au adormit în El.
*1Cor. 15:13.; **1Cor. 15:18, 23; 1Tes. 3:13;
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin* Cuvântul Domnului: noi cei** vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți.
*1Împ. 13:17, 18; 1Împ. 20:35.; **1Cor. 15:51;
16. Căci însuși Domnul*, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița** lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos.
*Mat. 24:30, 31; Fap. 1:11; 2Tes. 1:7.; **1Cor. 15:52.; 1Cor. 15:23, 52;
17. Apoi*, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în** nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
*1Cor. 15:51.; **Fap. 1:9; Apoc. 11:12.; Ioan 12:26; Ioan 14:3; Ioan 17:24;
18. Mângâiați-vă, dar*, unii pe alții cu aceste cuvinte.
*1Tes. 5:11;

Capitolul 5

1. Cât despre vremuri* și soroace, n-aveți** trebuință să vi se scrie, fraților.
*Mat. 24:3, 36; Fap. 1:7.; **1Tes. 4:9;
2. Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua* Domnului va veni ca un hoț noaptea.
*Mat. 24:43, 44; Mat. 25:13; Luc. 13:39, 40; 2Pet. 3:10; Apoc. 3:3; Apoc. 16:15;
3. Când vor zice: „Pace și liniște!”, atunci o prăpădenie* neașteptată va veni peste ei, ca** durerile nașterii peste femeia însărcinată; și nu va fi chip de scăpare.
*Isa. 13:6-9; Luc. 17:27-29; Luc. 21:34, 35; 2Tes. 1:9.; **Ier. 13:21; Osea 13:13;
4. Dar* voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț.
*Rom. 13:12, 13; 1Ioan 2:8;
5. Voi toți sunteți fii* ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului.
*Efes. 5:8;
6. De aceea* să nu dormim ca ceilalți, ci să** veghem și să fim treji.
*Mat. 25:5.; **Mat. 24:42; Mat. 25:13; Rom. 13:11-13; 1Pet. 5:8;
7. Căci, cei ce* dorm, dorm noaptea**; și, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.
*Luc. 21:34, 36; Rom. 13:13; 1Cor. 15:34; Efes. 5:14.; **Fap. 2:15;
8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm* cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii.
*Isa. 59:17; Efes. 6:14, 16, 17;
9. Fiindcă Dumnezeu* nu ne-a rânduit la mânie, ci** ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,
*Rom. 9:22; 1Tes. 1:10; 1Pet. 2:8; Iuda 1:4.; **2Tes. 2:13, 14;
10. care* a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.
*Rom. 14:8, 9; 2Cor. 5:15;
11. De aceea* mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr.
*1Tes. 4:18;
12. Vă rugăm, fraților, să* priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc.
*1Cor. 16:18; Filip. 2:29; 1Tim. 5:17; Evr. 13:7, 17;
13. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.
Trăiți în pace* între voi.
*Mar. 9:50;
14. Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați* pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați** pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți†† răbdători cu toți.
*2Tes. 3:11, 12.; **Evr. 12:12.; Rom. 14:1; Rom. 15:1; Gal. 6:1, 2.; ††Gal. 5:22; Efes. 4:2; Col. 3:12; 2Tim. 4:2;
15. Luați seama* ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să** faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți.
*Lev. 19:18; Prov. 20:22; Prov. 24:29; Mat. 5:39, 44; Rom. 12:17; 1Cor. 6:7; 1Pet. 3:9.; **Gal. 6:10; 1Tes. 3:12;
16. Bucurați-vă* întotdeauna.
*2Cor. 6:10; Filip. 4:4;
17. Rugați-vă* neîncetat.
*Luc. 18:1; Luc. 21:36; Rom. 12:12; Efes. 6:18; Col. 4:2; 1Pet. 4:7;
18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru* toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
*Efes. 5:20; Col. 3:17;
19. Nu* stingeți Duhul.
*Efes. 4:30; 1Tim. 4:14; 2Tim. 1:6; 1Cor. 14:30;
20. Nu* disprețuiți prorociile.
*1Cor. 14:1, 39;
21. Ci cercetați* toate lucrurile și păstrați** ce este bun.
*1Cor. 2:11, 15; 1Ioan 4:1.; **Filip. 4:8;
22. Feriți-vă* de orice se pare rău.
*1Tes. 4:12;
23. Dumnezeul păcii*** vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
*Filip. 4:9.; **1Tes. 3:13.; 1Cor. 1:8;
24. Cel ce v-a chemat este credincios* și va face lucrul acesta.
*1Cor. 1:9; 1Cor. 10:13; 2Tes. 3:3;
25. Fraților, rugați-vă* pentru noi.
*Col. 4:3; 2Tes. 3:1;
26. Spuneți sănătate* tuturor fraților, cu o sărutare sfântă.
*Rom. 16:16;
27. În Domnul, vă rog fierbinte ca* epistola aceasta să fie citită tuturor fraților.
*Col. 4:16; 2Tes. 3:4;
28. Harul* Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
*Rom. 16:20, 24; 2Tes. 3:18;