Epistola lui Pavel către Tit

[1 2 3]

Capitolul 1

1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința* adevărului care este potrivit cu evlavia**,
*2Tim. 2:25.; **1Tim. 3:16; 1Tim. 6:3;
2. în nădejdea* vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii** de Dumnezeu, care nu poate să mintă,
*2Tim. 1:1; Tit 3:7.; **Num. 23:19; 2Tim. 2:13.; Rom. 16:25; 2Tim. 1:9; 1Pet. 1:20;
3. ci* Și-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care** mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru; –
*2Tim. 1:10.; **1Tes. 2:4; 1Tim. 1:11.; 1Tim. 1:1; 1Tim. 2:3; 1Tim. 4:10;
4. către Tit*, adevăratul** meu copil în credința noastră a amândurora: Har†† și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru!
*2Cor. 2:13; 2Cor. 7:13; 2Cor. 8:6, 16, 23; 2Cor. 12:18; Gal. 2:3.; **1Tim. 1:2.; Rom. 1:12; 2Cor. 4:13; 2Pet. 1:1.; ††Efes. 1:2; Col. 1:2; 1Tim. 1:2; 2Tim. 1:2;
5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială* ce mai rămâne de rânduit și să așezi** prezbiteria în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit:
aSau: bătrâni
*1Cor. 11:34.; **Fap. 14:23; 2Tim. 2:2;
6. dacă* este cineva fără prihană, bărbat** al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare.
*1Tim. 3:2, etc..; **1Tim. 3:12.; 1Tim. 3:4, 12;
7. Căci episcopula, ca* econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat** la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav;
aSau: priveghetor
*Mat. 24:45; 1Cor. 4:1, 2.; **Lev. 10:9; Efes. 5:18; 1Tim. 3:3, 8.; 1Tim. 3:3, 8; 1Pet. 5:2;
8. ci* să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat;
*1Tim. 3:2;
9. să se țină* de Cuvântul** adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici.
*2Tes. 2:15; 2Tim. 1:13.; **1Tim. 1:15, 2; 1Tim. 4:9; 1Tim. 6:3; 2Tim. 2:2.; 1Tim. 1:10; 1Tim. 6:3; 2Tim. 4:3; Tit 2:1;
10. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt* mulți nesupuși, flecari și amăgitori**,
*1Tim. 1:6.; **Rom. 16:18;
11. cărora* trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc** familii întregi, învățând pe oameni, pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe.
*Fap. 15:1.; **Mat. 23:14; 2Tim. 3:6.; 1Tim. 6:5;
12. Unul* dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: „Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe.”
*Fap. 17:28;
13. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea* mustră-i aspru, ca să fie sănătoși în credință**
*2Cor. 13:10; 2Tim. 4:2.; **Tit 2:2;
14. și să nu* se țină de basme evreiești și de porunci** date de oameni care se întorc de la adevăr.
*1Tim. 1:4; 1Tim. 4:7; 2Tim. 4:4.; **Isa. 29:13; Mat. 15:9; Tit 2:22;
15. Totul* este curat pentru cei curați; dar pentru cei** necurați și necredincioși, nimic nu este curat: până și mintea și cugetul le sunt spurcate.
*Luc. 11:39-41; Rom. 14:14, 20; 1Cor. 6:12; 1Cor. 10:23, 25; 1Tim. 4:3, 4.; **Rom. 14:33;
16. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu* faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuși și netrebnici pentru** orice faptă bună.
*2Tim. 3:5; Iuda 1:4.; **Rom. 1:28; 2Tim. 3:8;

Capitolul 2

1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura* sănătoasă.
*1Tim. 1:10; 1Tim. 6:3; 2Tim. 1:13; Tit 1:9;
2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință*, în dragoste, în răbdare.
*Tit 1:13;
3. Spune* că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să învețe pe alții ce este bine,
*1Tim. 2:9, 10; 1Tim. 3:11; 1Pet. 3:3, 4;
4. ca să învețe pe femeile mai tinere să-și* iubească bărbații și copiii;
*1Tim. 5:14;
5. să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse* bărbaților lor, pentru ca** să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.
*1Cor. 14:34; Efes. 5:22; Col. 3:18; 1Tim. 2:11; 1Pet. 3:1, 5.; **Rom. 2:24; 1Tim. 6:1;
6. Sfătuiește, de asemenea, pe tineri să fie cumpătați
7. și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune, în* toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie**,
*1Tim. 4:12; 1Pet. 5:3.; **Efes. 6:24;
8. de vorbire* sănătoasă și fără cusur, ca** potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi.
*1Tim. 6:3.; **Neem. 5:9; 1Tim. 5:14; 1Pet. 2:12, 15; 1Pet. 3:16.; 2Tes. 3:14;
9. Sfătuiește pe robi* să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în** toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba,
*Efes. 6:5; Col. 3:22; 1Tim. 6:1, 2; 1Pet. 2:18.; **Efes. 5:24;
10. să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca* să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
*Mat. 5:16; Filip. 2:15;
11. Căci harul* lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost** arătat
*Rom. 5:15; Tit 3:4, 5; 1Pet. 5:12.; **Luc. 3:6; Ioan 1:9; 1Tim. 2:4;
12. și* ne învață s-o rupem cu păgânătatea și** cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie,
*Luc. 1:75; Rom. 6:19; Efes. 1:4; Col. 1:22; 1Tes. 4:7.; **1Pet. 4:2; 1Ioan 2:16;
13. așteptând* fericita noastră nădejde** și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.
*1Cor. 1:7; Filip. 3:20; 2Pet. 3:12.; **Fap. 24:15; Col. 1:5, 23; Tit 1:2; Tit 3:7.; Col. 3:4; 2Tim. 4:1, 8; Evr. 9:28; 1Pet. 1:7; 1Ioan 3:2;
14. El S-a* dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe** un norod care să fie al Lui, plin de râvnㆆ pentru fapte bune.
*Gal. 1:4; Gal. 2:20; Efes. 5:2; 1Tim. 2:6.; **Evr. 9:14.; Exod. 15:16; Exod. 19:5; Deut. 7:6; Deut. 14:2; Deut. 26:18; 1Pet. 2:9.; ††Efes. 2:10; Tit 3:8;
15. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră* cu deplină putere. Nimeni** să nu te disprețuiască.
*2Tim. 4:2.; **1Tim. 4:12;

Capitolul 3

1. Adu-le aminte să* fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să** fie gata să facă orice lucru bun,
*Rom. 13:1; 1Pet. 2:13.; **Col. 1:10; 2Tim. 2:21; Evr. 13:21;
2. să nu vorbească de rău pe* nimeni, să nu fie gata de ceartă**, ci cumpătați, plini de blândețe†† față de toți oamenii.
*Efes. 4:31.; **2Tim. 2:24, 25.; Filip. 4:5.; ††Efes. 4:2; Col. 3:12;
3. Căci și noi eram* altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții.
*1Cor. 6:11; Efes. 2:1; Col. 1:21; Col. 3:7; 1Pet. 4:3;
4. Dar, când s-a arătat bunătatea* lui Dumnezeu**, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni,
*Tit 2:11.; **1Tim. 2:3;
5. El ne-a mântuit, nu* pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii** din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
*Rom. 3:20; Rom. 9:11; Rom. 11:6; Gal. 2:16; Efes. 2:4, 8, 9; 2Tim. 1:9.; **Ioan 3:3, 5; Efes. 5:26; 1Pet. 3:21;
6. pe care L-a* vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;
*Ezec. 36:25; Ioel 2:18; Ioan 1:16; Fap. 2:23; Fap. 10:45; Rom. 5:5;
7. pentru ca*, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem**, în nădejde, moștenitori ai vieții veșnice.
*Rom. 3:24; Gal. 2:16; Tit 2:11.; **Rom. 8:23, 24.; Tit 1:2;
8. Adevărat* este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi** în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni!
*1Tim. 1:15; Tit 1:9.; **Tit 31, 14; Tit 2:14;
9. Dar de* întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la Lege, ferește-te, căci** sunt nefolositoare și zadarnice.
*1Tim. 1:4; 2Tim. 2:23; Tit 1:14.; **2Tim. 2:14;
10. După* întâia și a doua mustrare, depărtează-te** de cel ce aduce dezbinări,
*2Cor. 13:2.; **Mat. 18:17; Rom. 16:17; 2Tes. 3:6, 14; 2Tim. 3:5; 2Ioan 1:10;
11. căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit*.
*Fap. 13:46;
12. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic*, grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez.
*Fap. 20:4; 2Tim. 4:12;
13. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apolo* să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor.
*Fap. 8:24;
14. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să* fie cei dintâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, și să nu** stea neroditori.
*Tit 3:8.; **Rom. 15:28; Filip. 1:11; Filip. 4:17; Col. 1:10; 2Pet. 1:8;
15. Toți cei ce sunt cu mine îți trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință.
Harul să fie cu voi cu toți! Amin.