Epistola sobornicească a lui Iuda

Capitolul 1

1. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele* lui Iacov, către cei** chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos:
*Luc. 6:6; Fap. 1:13.; **Rom. 1:7.; Ioan 17:11, 12, 15; 1Pet. 1:5;
2. Îndurarea, pacea* și dragostea să vă fie înmulțite.
*1Pet. 1:2; 2Pet. 1:2;
3. Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea* noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca** să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna.
*Tit 1:4.; **Filip. 1:27; 1Tim. 1, 18; 1Tim. 6:12; 2Tim. 1:13; 2Tim. 4:7;
4. Căci* s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși** demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul†† Dumnezeului nostru și tăgăduiesc*† pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.
*Gal. 2:4; 2Pet. 2:1.; **Rom. 9:21, 22; 1Pet. 2:8.; 2Pet. 2:10.; ††Tit 2:11; Evr. 12:15.; *†Tit 1:16; 2Pet. 2:1; 1Ioan 2:22;
5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul*, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a** nimicit pe cei ce n-au crezut.
*1Cor. 10:9.; **Num. 14:29, 37; Num. 26:64; Ps. 106:26; Evr. 3:17, 19.; Ioan 8:44;
6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe* îngerii care nu și-au** păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința.
*2Pet. 2:4.; **Apoc. 20:10;
7. Tot așa, Sodoma* și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.
*Gen. 19:24; Deut. 29:23; 2Pet. 2:6;
8. Totuși* oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc** dregătoriile.
*2Pet. 2:10.; **Exod. 22:28;
9. Arhanghelul Mihail*, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit** să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”
*Dan. 10:13; Dan. 12:1; Apoc. 12:7.; **2Pet. 2:11.; Zah. 3:2;
10. Aceștia*, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte.
*2Pet. 2:12;
11. Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui* Cain! S-au aruncat** în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!
*Gen. 4:5; 1Ioan 3:12.; **Num. 22:7, 20; 2Pet. 2:15.; Num. 16:1, etc.;
12. Sunt* niște stânci ascunse la mesele** voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea; niște nori fără apă, mânați†† încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați*†;
*2Pet. 2:13.; **1Cor. 11:21.; Prov. 25:14; 2Pet. 2:17.; ††Efes. 4:14.; *†Mat. 15:13;
13. niște valuri* înfuriate ale mării, care își spumegă** rușinile lor; niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.
*Isa. 57:20.; **Filip. 3:19.; 2Pet. 2:17;
14. Și pentru ei a prorocit Enoh, al* șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit** Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi,
*Gen. 5:8, 1.; **Deut. 33:2; Dan. 7:10; Zah. 14:5; Mat. 25:31; 2Tes. 1:7; Apoc. 1:7;
15. ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele* nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți.”
*1Sam. 2:3; Ps. 31:18; Ps. 94:4; Mal. 3:13;
16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura* le este plină de vorbe trufașe și slăvesc** pe oameni pentru câștig.
*2Pet. 2:18.; **Prov. 28:21; Iac. 2:1, 9;
17. Dar* voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.
*2Pet. 3:2;
18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor* fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
*1Tim. 4:1; 2Tim. 3:1; 2Tim. 4:3; 2Pet. 2:1; 1Pet. 3:3;
19. Ei sunt aceia care* dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii**, care n-au Duhul.
*Prov. 18:1; Ezec. 14:7; Osea 4:14; Osea 9:10; Evr. 10:25.; **1Cor. 2:14; Iac. 3:15;
20. Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă* sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă** prin Duhul Sfânt,
*Col. 2:7; 1Tim. 1:4.; **Rom. 8:26; Efes. 6:18;
21. țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați* îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.
*Tit 2:13; 2Pet. 3:12;
22. Mustrați pe cei ce se despart de voi;
23. căutați să mântuiți* pe unii, smulgându-i** din foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne.
*Rom. 11:14; 1Tim. 4:16.; **Amos 4:11; Zah. 3:2; 1Cor. 3:15.; Zah. 3:4, 5; Apoc. 3:4;
24. Iar* a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să** vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale,
*Rom. 16:25; Efes. 3:20.; **Col. 1:22;
25. singurului* Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.
*Rom. 16:27; 1Tim. 1:17; 1Tim. 2:3;