CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 IANUARIE

Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: „Vrei să te duci cu omul acesta?" „Da, vreau" a spus ea. Geneza 24:58

Aceasta reprezintă bine întrebarea care se prezintă înaintea celor chemați să facă parte din mireasa lui Cristos. Ei aud că El este „unicul Fiu din partea Tatălui, plin de har și de adevăr". Ei aud că El este Domnul tuturor, moștenitorul „făgăduințelor nespus de mari și scumpe". Ei află că unirea cu El va însemna plăcerile părtășiei pentru totdeauna și participarea cu El în tot viitorul Lui măreț și minunat. Cei care sunt bine deprinși răspund: „Mă voi duce", cum a răspuns Rebeca, cu promptitudine. „ Numai o iubire din toată inima pentru Domnul și o credință bine întemeiată „ ne vor duce până la sfârșitul călătoriei noastre, bucuroși în anticiparea acceptării în cele din urmă în glorie cu Preaiubitul nostru, Împăratul Slavei. W. T. 1913-60 (R 5188:1) (Cântarea 87)