CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 FEBRUARIE

Voi cei drepți, bucurați-vă în Domnul și înveseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie, toți cei drepți cu inima. Psalmul 32:11

Sperăm că toți cititorii noștri ajung să aprecieze din ce în ce mai mult acest mesaj binecuvântat — de a fi bucuroși în Domnul — un lucru foarte diferit de acela a fi bucuroși în lucrurile neînsemnate ale acestei lumi. Cel ale cărui sentimente sunt fixate pe acest pământ va găsi continuu necazuri care-i vor stânjeni bucuria. Dar cel care și-a fixat sentimentele pe lucrurile de sus, în Domnul și în lucrurile glorioase pe care El ni le-a promis, se poate într-adevăr bucura, pentru că Domnul nostru nu Se schimbă. „Nici una din făgăduințele Lui bune nu va da greș." Toți cei care sunt sinceri în speranță, în intenție, în străduință, să vestească lauda Domnului și să strige de bucurie, nu numai pentru că imperfecțiunile lor neintenționate după trup sunt acoperite, dar și pentru gândul că domnia dreptății, împărăția milenară este acum aproape, și că sub stăpânirea ei vor fi binecuvântate toate familiile pământului după ce marele Adversar, Satan, va fi fost legat. W. T. 1908-330 (R 4273:5) (Cântarea 146)