CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 10 FEBRUARIE

Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la o mie trei sute treizeci și cinci de zile! Daniel 12:12

Ce binecuvântări am primit? Întocmai cum ne spune Biblia, așa a fost. Cei care-și deschid Domnului inimile află că El nu numai că intră și cinează cu ei, dar și că devine Servitorul lor, îi mângâie și-i servește cu „hrană la timpul cuvenit”. Așa se explică toate aceste adevăruri binecuvântate din care ne-am ospătat de când am intrat în lumina Adevărului Prezent; și dovedește că acest Plan Divin al Veacurilor nu este de la vreo ființă umană și nici nu este vreun plan sau proiect omenesc; pentru că nici o ființă umană nu este capabilă să scoată lucruri așa de glorioase din Cuvântul lui Dumnezeu. W. T. 1914-330 (R 5568:5) (Cântarea 156) V. D. M. 781:7