CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 25 MARTIE

Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Matei 7:17

Adevăratul popor al Domnului este astfel încât roada vieții lor este hrănitoare și înviorătoare pentru toți cei care au părtășie cu ei. Pe de altă parte, există persoane care, asemenea scaiului, împrăștie întotdeauna semințe care vor produce necazuri — doctrine false, presupuneri de rău și erori; și sunt unii care, asemenea tufelor de spini, în loc să producă roadă înviorătoare, în mod continuu caută să împiedice, să necăjească, să supere, să jignească, să otrăvească, să rănească pe cei cu care vin în contact. Poporul Domnului nu trebuie să aibă mare greutate în a face distincție între învățătorii mincinoși care i-ar induce în eroare, și păstorii subordonați care își pun cu bucurie viețile în serviciul turmei. Prima clasă sunt mereu intriganți, subminează, distrug. Cealaltă clasă sunt de ajutor, ziditori, întăritori, făcători de pace. W. T. 1906-93 (R 3747:2) (Cântarea 113)