CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 29 MARTIE

... Au zis unul către altul: Ce este aceasta? ... Moise le-a zis: Este pâinea, pe care Domnul v-o dă ca hrană. Exodul 16:15

Provizia de mană a fost o ilustrație minunată a proviziei de har în Cristos: mana trebuia să fie adunată zilnic; nu ținea pentru zilele următoare. Lecția din aceasta pare să fie că acei care acumulează mult din harul și adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie și distribuitori ai acestuia. Nu este dat cu scopul creării unei aristocrații spirituale. Cât de adesea am văzut exemplificat acest lucru: cei care studiază Cuvântul numai pentru ei înșiși și care nu se amestecă cu frații și nu-și împărtășesc binecuvântările cu ei, nu sunt în cele din urmă atât de avantajați cum ne-am fi așteptat. Mana trebuie adunată zilnic: hrănirea noastră din Pâinea cerească trebuie să fie un privilegiu continuu, fără de care nu vom avea tărie pentru călătoria vieții; dar cu ea trebuie să fim tari în Domnul și poate ni se va permite să ajutăm pe alții, distribuindu-le harul divin. W. T. 1907-186 (R 4012:5) (Cântarea 319)