CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 30 MARTIE

Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau: Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor. Apocalipsa 15:3

Cu cât ajungem să apreciem mai mult justiția divină și dreptatea sentinței la moarte împotriva rasei noastre, cu atât ajungem să apreciem mai mult iubirea și mila lui Dumnezeu față de noi, și să ne bucurăm că El n-a dorit ca vreunul să piară și de aceea a făcut o pregătire destul de largă, destul de înaltă și destul de adâncă, pentru ca toți să se întoarcă la El și să trăiască — să aibă viață veșnică. Această pregătire a milei nu poate ignora păcatul și nici nu-i poate permite păcătosului să-l ignore. Este necesar ca răscumpărații să știe, să-și dea seama de starea lor căzută, de justețea sentinței lor la moarte, și că recuperarea lor este în întregime din mila divină. Dacă nu învață această lecție nu vor putea aprecia niciodată aranjamentele divine și singurele condiții pe baza cărora Dumnezeu le-ar putea acorda viață veșnică — condiții de acceptare a harului și iertării lui Dumnezeu, și de ascultare de El și de principiile Sale de dreptate. W. T. 1906-62 (R 3729:5) (Cântarea 79)