CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 APRILIE

De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cel mare și va împărți prada cu cel puternic, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Isaia 53:12

Tatăl a știut bine că credința și ascultarea Fiului Său vor fi răsplătite din abundență. A știut bine că sufletul lui Isus, ființa Sa, vor constitui jertfa pentru păcat, pentru Adam și pentru rasa lui, și a știut bine că în cele din urmă Fiul va vedea o răsplată din această muncă a sufletului Său care-L va satisface, care va fi mai mult decât o compensare a fiecărei încercări, fiecărei lacrimi, fiecărei dureri. Și nu este oare minunat că în providența lui Dumnezeu cei chemați din acest Veac Evanghelic își pot aplica aceleași consolări și asigurări, fiecare pentru inima sa, și știu că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu — al celor chemați potrivit planului Său? Nu este oare minunat că și noi avem asigurarea că dacă suferim cu El vom și domni cu El, că dacă sufletul nostru muncește în mersul pe urmele Răscumpărătorului, vom avea o mulțumire mai mult decât compensatoare, și că astfel garantează Cuvântul Domnului? Pentru toți cei care acceptă promisiunile Domnului în credință, această chestiune devine o certitudine — „Credința se poate încrede neclintit în El, vie ori și ce". W. T. 1905-207 (R 3591:4) (Cântarea 104)