CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 APRILIE

Aceia în care sămânța a căzut pe pământ bun sunt cei care aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Marcu 4:20

Dragi frați, să ne asigurăm nu numai ca inimile noastre să fie pământ de felul cel bun și că am primit și dezvoltăm sămânța cea bună, Cuvântul Împărăției, ci să căutăm și să aducem multă roadă. Văzând că unii dintre aceștia ar putea rodi treizeci, alții șaizeci și alții o sută spre lauda Stăpânului, să hotărâm că prin harul lui Dumnezeu, care știm că-l avem și ne va ajuta, vom fi dintre cei care fac roadă însutit — după cea mai mare capacitate și măsură posibilă de serviciu pentru Regele nostru. Cum ne putem crește credincioșia? Răspundem: prin creșterea sincerității inimii, care ne pregătește pentru o măsură crescută de sămânță și care ne permite să o ducem la perfecțiune. Secerișul este aproape: să ne dăm silința, prin urmare, atât timp cât mai există ocazie, așa încât Învățătorul să ne găsească aducând roade în cea mai mare măsură a posibilităților naturii noastre, a împrejurărilor și ocaziilor noastre. W. T. 1906-126 (R3765:1) (Cântarea 260)