CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 20 MAI

V-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoaștere deplină, după chipul Celui care l-a creat. Coloseni 3:9, 10

Prin cunoștință, precum și în cunoștință, noua creatură este reînnoită sau înviorată, zidită, întărită. Înțelepciunea acestei lumi este nebunie pentru Dumnezeu. Ceea ce avea mintea veche era înțelepciunea acestei lumi. Ceea ce primește noua creatură este înțelepciunea lui Dumnezeu. Dezvoltarea diferitelor puteri ale minții noi este o muncă treptată, dependentă de cunoștință. Pentru voința nouă, cunoștința devine puterea însuflețitoare și întăritoare, și ea găsește ocazii prin care noua creatură își poate împlini scopul. Această cunoștință este cea care vine de sus. Nu înseamnă doar a cunoaște câte capitole se află în Biblie, nici câte versete se află în Biblie și a fi în stare să le cităm; ci prin diferitele providențe ale lui Dumnezeu în viață, înseamnă a ajunge la o astfel de cunoștință de Dumnezeu încât o afirmare a voinței Lui va fi suficientă să asigure ascultarea noastră. Cunoștința noastră crește în măsura în care dăm atenție lucrurilor pe care le-a spus Dumnezeu; în măsura în care ne fixăm sentimentele pe lucrurile de sus, și nu pe lucrurile de pe pământ. W. T. 1911-382 (R 4894:6) (Cântarea 81)