CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 MAI

Ferice ... de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Romani 4:7

Studiind acest subiect este bine să ținem minte că haina nu acoperă păcatele minții noi, cum par să creadă unii. Scripturile nu atribuie nici un păcat minții noi, și nici o perfecțiune în dreptate cărnii decăzute. Dacă mintea nouă ar fi neloială lui Dumnezeu, haina n-ar acoperi-o; ea ar înceta să fie o minte nouă. Pentru a continua să ne fie acoperite imperfecțiunile cărnii (pe care le-am moștenit de la Adam), noua creatură trebuie să rămână loială lui Dumnezeu, altfel ea va merita moartea a doua. Așadar, acestor noi creaturi, cu corpurile imperfecte sub controlul minții noi, le este acordată haina de mireasă, ca să poată sta înaintea Domnului și unii înaintea altora. W. T. 1911-189 (R 4842:4) (Cântarea 357)