CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 IUNIE

Nimeni nu are o iubire mai mare decât acel care își dă viața pentru prietenii săi. Ioan 15:13

Orice am face pentru un membru al trupului lui Cristos, pentru un credincios consacrat, Domnul ne spune că va considera ca și cum I-am fi făcut Lui. Prin urmare, deoarece ar fi datoria, privilegiul și bucuria noastră să ne dăm viața în serviciul Domnului, trebuie să ajungem la o astfel de dragoste de frați, fiindcă ei sunt ai Lui, așa încât să ne placă să ne dăm viața pentru ei ca un mijloc de a-I demonstra Domnului loialitatea noastră față de El și de cauza Sa. Aceasta nu înseamnă în mod necesar a ne da puterea, sănătatea și viața fizică în servicii și slujiri fizice pentru frați, deși acestea pot fi și sunt în multe cazuri foarte folositoare. Urmașii Domnului sunt frați nu potrivit cărnii, ci potrivit Spiritului, și de aceea îndemnul de a ne da viața pentru frați ar însemna îndeosebi a ne da sănătatea fizică sau puterea, cunoștința, talentele și mijloacele în serviciul intereselor spirituale ale poporului Domnului. Ca, de exemplu, în propovăduirea adevărului, dacă sunt sacrificii sau lepădări de sine, pierderea puterii etc., în legătură cu acest serviciu, este darea acelei măsuri din viață pentru frați, pentru membrii confrați ai trupului lui Cristos. W. T. 1907-36 (R 3932:6) (Cântarea 247C)