CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 14 IUNIE

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a scăpat din necazurile lor. Psalmul 107:13

După cum efectul strâmtorării Israelului a fost să le întoarcă inimile către Domnul și să-i facă să strige după ajutorul Lui promis, tot așa, toate experiențele noastre grele cu lumea, carnea, Adversarul și robia păcatului și a morții — toate acestea fac apel la noile creaturi în Cristos care au promisiunea Tatălui. Toate acestea ne fac tot mai mult să ne uităm spre Domnul de la care ne vine ajutorul, să-L așteptăm pe Fiul Său din ceruri și să așteptăm eliberarea creației care suspină, la a doua venire a Sa. Nu este oare adevărat, atunci, că necazul și strâmtorarea actuală lucrează pentru noi mai presus de orice măsură o greutate veșnică de slavă, dacă suntem pregătiți în mod potrivit prin ele? Și dacă, în calitate de israeliți adevărați avem încredere în promisiunea avraamică, o avem, așa cum descrie apostolul, ca o ancoră a sufletului tare și neclintită, care pătrunde dincolo de văl, unde Înainte-mergătorul nostru a intrat pentru noi — și a făcut ispășire pentru noi — și de unde ne dă binecuvântata eliberare pe care sperăm să o avem în curând la schimbarea învierii, când, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, vom fi făcuți ca El, Îl vom vedea așa cum este și vom împărtăși gloria Lui. W. T. 1907-126 (R 3983:6) (Cântarea 56)