CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 IUNIE

Atunci Isus a venit cu ei într-un loc numit Ghetsimani și a zis ucenicilor: „Stați aici până Mă voi duce acolo să Mă rog". Matei 26:36

Nu ne apropiem noi oare ca popor al Domnului în acest timp de seceriș de ceasul Ghetsimani al bisericii? Nu suntem noi deja în ceasul încercării într-o măsură considerabilă? Nu vor urma ultimii membri ai corpului în curând Capul în sacrificiu complet? Cât de pregătiți suntem pentru suferință? Suntem noi adormiți, sau dăm atenție cuvintelor apostolului: Cei care dorm, dorm noaptea, dar noi cei care suntem ai zilei trebuie să fim treji, sobri, îmbrăcându-ne cu toată armătura lui Dumnezeu ca să putem sta în picioare în această zi rea, în timpul de încercare deja asupra noastră și în încercările încă mai severe pe care fără îndoială le vom avea în viitorul apropiat? Suntem noi pregătiți pentru timpul când probabil va fi o risipire generală, așa cum „toți ucenicii L-au părăsit și au fugit"? Cât de curajoși vom fi în ceasul încercării noastre va depinde probabil mult de urmarea exemplului Învățătorului și de câștigarea înainte de toate a acelei certitudini ferme că avem aprobarea divină. Să nu evităm deci momentul Ghetsimani dacă vine prin providența Domnului, ci și noi cu strigăte mari și cu lacrimi să ne ridicăm privirile spre Cel care poate să ne salveze din moarte prin glorioasa înviere dintâi, și să ne amintim că avem un Avocat, că avem un ajutor. Domnul este îngerul nostru care ne spune mesajul Tatălui, spunându-ne că dacă rămânem în iubirea Lui totul va fi bine la sfârșit, și că El poate și vrea să ne scoată învingători, da, mai mult decât învingători prin propriul Său merit. W. T. 1906-348 (R 3886:6) (Cântarea 412)