CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 18 IUNIE

Dacă veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Isaia 1:19

Dumnezeu a pregătit pentru învățătura noastră anumite lecții de stăpânire de sine, aducându-ne pe noi înșine în deplină ascultare de Dumnezeu în mod voluntar, cu scopul ca în curând să-I fim reprezentanți și atunci să impunem lumii ascultare de cerințele lui Dumnezeu. Este un principiu general acceptat, că nimeni nu este calificat să conducă pe alții dacă n-a învățat el însuși ascultare. Domnul nostru Isus a învățat ce înseamnă ascultarea cu prețul unor suferințe mari. El S-a supus prompt și pe deplin lui Dumnezeu. Acest Spirit al lui Cristos trebuie să fie manifestat și dezvoltat în noi, pentru ca astfel să fim gata pentru lucrarea viitoare a Cristosului, lucrarea Veacului Milenar. W. T. 1916-132 (R 5890:2) (Cântarea 4) V. D. M. 221:7