CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 IUNIE

Vegheați dar, pentru că nu știți în ce ceas vine Domnul vostru. Matei 24:42

Toți din clasa fecioarelor înțelepte trebuie să fie în atitudinea recomandată în această pildă. Ei trebuie să aibă cunoștința faptului că Mirele vine; ei trebuie să aibă candele și o rezervă deplină de untdelemn. Cei care trăiesc în această stare pregătită nu vor fi nici alarmați nici surprinși de mesaj, atunci când îl vor auzi așa cum este vestit acum: „Iată, Mirele este prezent". Noi trăim în parousia (prezența) Fiului Omului — fecioarele înțelepte se aliniază în procesiune și intră la căsătorie; numărul deplin va fi găsit curând și ușa va fi închisă. Toți care sunt în această atitudine de veghere a inimii, cu măsura deplină a Spiritului Domnului în inimile lor, vor fi foarte repede atrași de prima aluzie că Mirele este prezent. Aceștia, curățindu-și candelele, examinând Scripturile, vor discerne repede adevărul anunțului și se vor pregăti degrabă și își vor ocupa locurile cu fecioarele înțelepte. Anunțul, adevărul asupra acestui subiect, este într-adevăr o probă, dovedind care dintre fecioarele declarate ale Domnului au untdelemn în vase, spiritul corect al smereniei, răbdării, dragostei, dedicării, al interesului pentru lucrurile Mirelui. Aceștia și numai aceștia sunt doriți de Mire sau li se va permite să intre. W. T. 1906-314 (R 3869:4) (Cântarea 181)