CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 01 IULIE

Într-o seară ... Isaac ieșise pe câmp să mediteze [să se roage]. Geneza 24:63

Cât de imposibil este pentru un copil al lui Dumnezeu, amintindu-și și fiind impresionat de evenimentele zilei, în privința înțelepciunii, a grijii Domnului și a siguranței că toate lucrurile vor lucra spre bine — cât de imposibil este, spunem noi, pentru unul ca acesta să se retragă la odihnă fără recunoștința inimii față de Cel pe a cărui putere și pe ale cărui promisiuni s-a sprijinit de-a lungul zilei: și cât de potrivit este să-și plece genunchii și inima, ca să aducă omagii și mulțumiri. W. T. 1885-noiembrie. p. 4 (R 799:3) (Cântarea 406)