CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 10 OCTOMBRIE

Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Filipeni 3:14

Nici un creștin nu ar trebui să fie mulțumit cu o întârziere mare în atingerea țintei. Laptele Cuvântului trebuie să fie primit, puterea lui trebuie să fie însușită, vederea spirituală și energia spirituală trebuie să urmeze repede, și hrana tare a adevărului divin trebuie să ducă în grabă caracterul creștin la maturitate deplină. Și odată atins, acesta trebuie menținut cu orice preț prin toate încercările și greutățile pe care Adversarul, lumea și carnea le-ar putea permite să le aducă împotriva noastră. Cele mai aspre ispite vin după ce am atins ținta — ispite de a încetini în serviciul lui Dumnezeu, ispite de a reține părți din sacrificiul nostru; ispite de a trata pe frați fără blândețe, fără milă, fără iubire, sau nedrept pe aproapele nostru, sau fără generozitate pe dușmanii noștri. La toate acestea trebuie să ne împotrivim, așa cum prețuim viața noastră veșnică, așa cum prețuim făgăduința comoștenirii și părtășiei cu Răscumpărătorul nostru în împărăția Sa. Oricine vede clar acest subiect trebuie să-și dea seama că în calitate de creștin el are de-a face cu o mare propunere care-i va proba complet loialitatea, curajul, zelul, iubirea. El va trebui să-și amintească de asigurările mângâietoare ale Domnului, de har care să ajute în orice timp de nevoie dacă vrea să fie victorios și să nu se înspăimânte, nici să nu-i fie înfrânt curajul prin atacurile Adversarului. W. T. 1909-270 (R 4470:5) (Cântarea 4)