CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 30 OCTOMBRIE

Cei care se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și vesteau cuvântul. Fapt. 8:4

 Dragi frați, cel care a fost cu Biserica timpurie și a condus-o este cu noi cu aceeași putere. Cel care a condus în acel timp de seceriș conduce și acum, și va continua să conducă lucrarea Sa până la sfârșit. Putem avea experiențe cu persoane asemănătoare cu Iuda, Alexandru Căldărarul, Iane și Iambre. Dar Domnul este capabil să le facă pe toate acestea să lucreze împreună spre binele nostru și prin toate să-Și împlinească făgăduințele Sale îndurătoare. El ar putea permite persecuții, întemnițări, sau lucruri corespunzătoare pe plan diferit, dar să nu ne îndoim niciodată de prezența și puterea Domnului. Glorioasele rezultate vor compensa de departe încercările și greutățile. „Credința se poate încrede neclintit în El, vie ori și ce." W. T. 1909-57 (R 4337:5) (Cântarea 56)