CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 18 NOIEMBRIE

Te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Geneza 12:2.

Împlinirea a început deja în inimile noastre, dar acesta nu este sfârșitul, nu este plinătatea, nu este înțelesul esențial al făgăduințelor; căci în curând această națiune sfântă (corpul lui Cristos, biserica), va fi cu adevărat mare, când va fi umplută cu binecuvântarea și puterea divină, în calitate de împărăție glorificată a lui Dumnezeu. Ne dăm seama, de asemenea, că în timp ce este privilegiul nostru binecuvântat să lăsăm să strălucească asupra altora lumina pe care Domnul, prin Spiritul Său, cu îndurare a făcut-o să strălucească în inimile noastre, totuși, timpul acordării marii binecuvântări este încă în viitor — acesta aparține perioadei pentru care ne rugăm „Vie împărația Ta, facă-se voia Ta pe pământ." Ne gândim că, deși numele nostru poate fi respins acum ca fiind rău, și învinuirile aduse Capului corpului pot cădea și asupra noastră, membrele Sale, cu toate acestea timpul în care numele lui Cristos va fi mare pe tot pământul se grăbește cu siguranță, și acesta fiind numele Mirelui nostru, va fi și numele nostru, ca mireasă a Lui și comoștenitoare cu El. Așteptăm cu bucurie timpul când națiunea sfântă, acum atât de greșit înțeleasă și considerată un popor ciudat, va răsplăti bietei omeniri orbite și înșelate de Satan și bisericii nominale pentru toate relele pricinuite Cristosului, Cap și Corp, binecuvântându-le, întorcându-le bine pentru rău în cel mai înalt grad — învățându-i și ridicându-i pe toți care doresc să se întoarcă la favoarea divină. W. T. 1901-231 (R 2847:2) (Cântarea 286A)