CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 04 DECEMBRIE

Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. 1 Corinteni 3:17

Învățătura cu privire la construirea templului, biserica Domnului, „templu care sunteți voi”, este că cei lumești, metodele lumești, ajutorul și înțelepciunea lumească trebuie respinse. După cum toate pietrele vii trebuie șlefuite, potrivite și pregătite sub observația și îndrumarea marelui Maestru Zidar, Domnul, tot așa, toți slujitorii, toți agenții adevărului angajați în această lucrare trebuie să fie, în măsura în care avem de-a face cu ea, numai din aceia care manifestă o circumcizie a inimii și care astfel se înfățișează ca adevărați israeliți. Mare și serioasă a fost dauna adusă cauzei Domnului prin alegerea unor lucrători a căror recomandare de căpătâi a fost că aveau o oarecare pricepere ca vorbitori publici, un fel bun de a vorbi. Mai degrabă să ne amintim că nimeni nu se poate angaja în această lucrare ca adevărat israelit, decât dacă este în deplin acord cu Maestrul Zidar și dacă arată, prin priceperea lui de a împărți drept Cuvântul Adevărului, că este lucrător care n-are de ce să se rușineze. W. T. 1899-204 (R 2512:5) (Cântarea 274)