CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 09 DECEMBRIE

Vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Matei 6:10

Această rugăciune a fost rostită timp de mai bine de o mie opt sute de ani și copiii lui Dumnezeu nu au văzut încă Împărăția Lui stabilită. Să încetăm să ne mai rugăm? O, nu! Suntem asigurați că ea va veni într-adevăr. Chiar acum ea este tocmai la uși! Împărăția lui Dumnezeu va fi deplin stabilită; și va veni timpul când nu va mai fi nici o neloialitate pe întreg pământul, după cum nu este acum în ceruri. Rugăciunile noastre nu vor aduce Împărăția lui Dumnezeu nici cu un minut mai repede decât a plănuit El, dar ne rugăm pentru a-L asigura pe Domnul că noi o așteptăm în armonie cu făgăduința Lui sigură. Rugându-ne astfel și necăzând de oboseală, copiii Domnului se întăresc. Glorioasa Împărăție a lui Dumnezeu se va manifesta — și aceasta curând! Atunci toți cei care au ajuns la asemănarea caracterului cu Domnul nostru Isus Cristos vor fi înălțați ca să domnească cu El în această Împărăție. W. T. 1915-186 (R 5710:4) (Cântarea 66) V. D. M. 543:7