CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 DECEMBRIE

Cele trei cete au sunat din trompete și au spart urcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă și trompetele cu mâna dreaptă ca să sune, și au strigat: „Sabia Domnului și a lui Ghedeon!” Judecători 7:20

Căpetenia noastră, Domnul, a dat instrucțiuni deosebite celor pe care îi va folosi în mod special în lupta cu răul acum în desfășurare. Fiecare va urma exemplul Căpeteniei mântuirii noastre. Mai întâi, vor suna din trâmbiță, lucrul acesta reprezentând propovăduirea adevărului, și vor anunța că sabia Spiritului adevărului este de la Iehova și de la Fiul Său uns; și în al doilea rând, își vor sparge urcioarele și vor lăsa ca lumina lor să strălucească. Urcioarele reprezintă vasele noastre pământești, iar spargerea lor cu scopul de a lăsa lumina să strălucească, semnifică ceea ce ne îndeamnă apostolul prin cuvintele: „Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu ... slujirea voastră înțeleaptă”. Noi vedem cum Căpetenia noastră principală Și-a spart vasul Său pământesc; vedem ce lumină s-a revărsat din el. Cea mai mare ambiție a noastră trebuie să fie aceea de a-I urma exemplul, de a călca pe urmele Sale, de a ne da viața pentru frați după cum El Și-a dat viața pentru noi. Între timp sunarea din trâmbiță trebuie să înainteze, precum și strigarea în numele lui Iehova, Căpetenia noastră, iar sabia Spiritului adevărului trebuie mânuită. Rezultatul va fi victorie, dușmanii Domnului vor fi învinși. W. T.1907-331 (R 4083:5) (Cântarea 24)