Pagina 2


PRIMA ZI SAU EPOCĂRelatarea din Geneza nu ne spune nimic despre formarea Pământului. Ea spune numai că „la început...pământul era fără formă și gol”. Nu erau nici munți, nici văi, nici arbori, nici arbuști, nici fluvii, nici oceane, dar Pământul era. Cu cât timp înainte fusese creat, nu se spune. Relatarea din Geneza despre Zilele de Creare nu se referă la formarea globului pământesc, ci la aranjarea lui pentru a fi locuit de oameni.

Există diferite teorii în legătură cu formarea pământului. Noi o acceptăm pe aceea care este mai în armonie cu relatarea Bibliei. Se numește teoria lui Vail. Ea susține că inelele lui Saturn și centurile lui Jupiter ilustrează dezvoltarea Pământului ca planetă.

Odată Pământul era în stare lichidă, așa cum indică rocile vulcanice din Perioada Azoică, numită astfel de către oamenii de știință dar nemenționată în Biblie. Când Pământul era în stare lichidă, apa și mineralele au fost aruncate la mare distanță sub formă gazoasă. Când acestea s-au răcit și au prins formă, ele s-au constituit în inele mari departe de Pământ.

Treptat mișcarea inelelor a început să fie diferită de cea a Pământului, în raport cu distanța față de centrul de gravitație. Aceste inele formate din apă și minerale, apropiindu-se treptat de Pământ, au fost reținute prin forța centrifugă, care era puternică mai ales la ecuator. „Mișcarea” Energiei Sfinte a dezvoltat o lumină, probabil asemănătoare cu Aurora Boreală - nu lumina Soarelui. Soarele n-a apărut până în Ziua a patra.

„Să fie lumină! Și a fost lumină.” Astfel se rezumă pe scurt rezultatul celor șapte mii de ani, numiți Ziua întâi. Nu înseamnă că n-ar fi suficient Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent pentru ce miracol, dar El preferă să-Și realizeze glorioasele planuri pe căi naturale. Gen. 1:3.

Există oameni de știință care pretind că Pământul mai are în jurul lui un inel electric, inel care prin căderea lui va distruge în câțiva ani fermentația, microbii și paraziții, ajutând mult viața animală și vegetală.