Pagina 7


A ȘASEA ZI SAU EPOCĂPe măsură ce atmosfera bogată în carbon a devenit mai pură, vegetația a devenit și ea mai puțin luxuriantă. Corespunzător s-au schimbat și animalele. Mamutul și leneșul cu oase mari au cedat locul varietăților de animale cu oase mai mici, obișnuite și astăzi.

Specificul în cazul creării omului se vede în marea lui superioritate față de animalele inferioare. Primul om, Adam, a fost un chip al Creatorului său, cel mai înalt tip de ființă animală sau de carne. Acest chip al Creatorului a constat în asemănarea lui morală și intelectuală. Din starea umană prezentă, cu greu se poate aprecia tot ce înseamnă chipul lui Dumnezeu, fiindcă n-avem nici un exemplu de om perfect pentru comparație. „Căci toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:23) în care a fost creat Adam (Ps. 8:5). Păcatul și moartea domnind, asemănarea cu Dumnezeu s-a pierdut. Toți au nevoie de Restabilire.

Dumnezeu l-a creat pe om la sfârșitul Zilei a Șasea, sau după aproximativ 42.000 de ani de la începutul pregătirii Pământului.

Din acest punct de vedere, chipul lui Dumnezeu ar însemna o ființă omenească în perfectă armonie cu Cel infinit, o ființă care n-ar avea în ea nedreptate sau nelegiuire. încălcarea lui Adam n-a fost nici rezultatul ignoranței, nici al simplei voințe. A fost rezultatul ispitei pe care cunoștința sa limitată a accentuat-o. El a fost răspunzător de cunoștința pe care a avut-o. Știa că nu se supune lui Dumnezeu.

Când ne gândim la „om după chipul lui Dumnezeu”, ne întoarcem privirile instinctiv către „Omul Hristos Isus”, „sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși”, asemenea primului Adam a cărui vină El a venit în lume s-o ispășească. 1 Cor. 15:22.

„După asemănarea Noastră...să stăpânească.” Stăpânirea lui Adam asupra animalelor inferioare a fost asemenea stăpânirii lui Dumnezeu asupra Universului. Îngerii, deși sunt în chipul lui Dumnezeu, nu stăpânesc asemenea lui Dumnezeu peste creaturile de ordin inferior. Stăpânirea pierdută prin păcat îi va fi redată omului prin împărăția lui Cristos. Fapte 3:19-21.