Pagina 9


CREAREA MAMEI EVADeoarece Adam a fost creat la sfârșitul Zilei a Șasea, crearea mamei Eva, după cum se arată, a fost îndeplinită la începutul Zilei a Șaptea. Oricum am privi lucrul acesta, prima pereche a fost creată cam pe la începutul Zilei sau Epocii a Șaptea, care este acum pe sfârșite. Mama Eva a fost doar o parte din Adam, separată din el pentru un scop special - pentru înmulțirea rasei. La început Adam poseda în persoana sa însușirile masculine și feminine care mai apoi au fost împărțite între el și soția lui, când ea a fost luată din coasta lui. Gen. 2:21-23; 1 Cor. 11:8.

Pentru un timp Adam a fost singur în Eden, negăsindu-și tovărășie potrivită între animale și păsări. Mama Eva a fost perechea lui, carne din carnea sa și os din oasele sale. însăși diferența de însușiri și dispoziții i-a făcut cu atât mai potriviți unul pentru altul, deoarece fiecare a găsit în celălalt completarea dorită. Ei împreună formau unul; nici unul nu era complet fără celălalt. Adam poseda calitățile feminine ale desăvârșirii sale în mama Eva.

Adam a fost tatăl rasei și el n-a putut să-i dea viață. Isus va deveni al doilea tată al rasei, al doilea Adam, prin care se va putea obține viață veșnică. 1 Cor. 15:21.

Eva a fost părtașă cu Adam la păcatul și nesupunerea care a adus pedeapsa. Astfel, Biserica aleasă, Mireasa lui Cristos, când va fi completă, glorificată, va fi comoștenitoare în împărăția Lui și asociata Lui în „regenerarea” lumii în timpul Domniei Sale Mesianice. Rom. 8:17; Mat. 19:28.

Mai există o sugestie: Isus a spus că acei care vor ajunge la înviere nu se vor însura nici nu se vor mărita. Așa cum Adam posedase inițial toate însușirile masculine și feminine, la fel omenirea, când va fi deplin restabilită la chipul și asemănarea lui Dumnezeu, va recăpăta perfecțiunea individuală. Nu vor exista deosebiri între sexe. Pământul va fi populat cu un număr suficient de oameni. Luca 20:35-36.