Pagina 12


MÂNDRIE, GELOZIE, MÂNIE, UCIDERECât timp au fost în Eden, Adam și Eva n-au avut copii. Ei au trudit cu sudoarea feței până li s-a născut primul copil. Fără îndoială că el a fost marcat din naștere cu o dispoziție geloasă și nefericită. Truda le-a produs neliniște celor care în Eden cunoscuseră o soartă mai fericită. Criticarea reciprocă, resentimentele față de Creator, nemulțumirea cu soarta lor, le-a marcat probabil odrasala - pe Cain. De atunci lumea a fost sub „domnia păcatului și a morții”.

Lui Adam și Evei li s-au născut fiice, apoi încă un fiu, Abel, cu o dispoziție foarte diferită de cea a întâiului-născut. Poate că experiența vieții le-a înmuiat inima. Și-au amintit că la condamnare s-a făcut aluzie la o speranță, și anume, că Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Dispoziția lui Abel arată că el avea o inimă smerită și dorea să-I fie plăcut lui Dumnezeu. Dacă părinții și-ar da seama în ce măsură starea psihică îi afectează pe urmașii lor, toți s-ar strădui să-i înzestreze cu însușiri favorabile prin naștere.

Anii treceau, Cain și Abel erau inspirați de făgăduința referitoare la Sămânța femeii și de speranța restabilirii prin favoare divină. Ei s-au apropiat de Domnul cu jertfe pentru a primi o binecuvântare. Sacrificiul vieții unui animal adus de Abel a fost acceptat de Dumnezeu, fiindcă a simbolizat necesitatea morții lui Isus ca bază pentru iertarea păcatelor. Respingerea jertfei lui Cain ne învață că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Pentru ca jertfa să fie plăcută, Cain trebuia să procure un animal, în ascultare de voința divină. În loc de aceasta, el a permis ca mânia, răutatea, ura și cearta să-i ardă în inimă, devenind ucigaș. Gen. 4:5-8.

Sf. Pavel spune că sângele lui Abel a strigat după dreptate împotriva lui Cain. Dar sângele lui Isus a strigat către Dumnezeu după îndurare pentru cel păcătos. Orice nedreptate strigă către Dumnezeu după dreptate. În baza unui legământ special, Isus și Biserica aleasă își oferă viața ca jertfă pentru Adam și pentru rasa lui (Rom. 12:1). Când „jerfele mai bune” vor fi completate, va urma Restabilirea.