Pagina 26


NECAZURILE LUI IOV ȘI RESTABILIREA SAIstoria lui Iov, profetul din Uz, contemporan cu Avraam și cu Melhisedec, este interesantă pentru cei care studiază Biblia. Ne interesează nu numai faptele, ci și semnificația lor simbolică, aflând că experiențele lui Iov reprezintă căderea și ridicarea din nou a omenirii.

Iov era un om cu stare, onorat și prosper. Deodată s-a abătut asupra lui nenorocirea. Un fulger i-a lovit casa unde fiii și fiicele sale sărbătoreau o zi de naștere. Toți au murit. Apoi și-a pierdut oile, măgarii, caprele, cămilele și cirezile. Sub această apăsare și-a pierdut sănătatea și s-a umplut de bube din creștet până-n tălpi. Apoi și-a pierdut prietenii, care au zis că acestea însemnau respingerea lui totală din partea lui Dumnezeu. În cele din urmă soția s-a întors împotriva lui și a zis: „Blestemă pe Dumnezeu și mori!” Bietul Iov a dorit și el să moară și s-a rugat: „Ah! de ai voi să mă ascunzi în Locuința Morților [mormânt], de m-ai acoperi până-Ți va trece mânia și de mi-ai rândui un timp și apoi Îți vei aduce iarăși aminte de mine [la înviere]!” (Iov 14:13). Mesia va împlini această profeție.

Această pierdere a sănătății, a puterii, a prietenilor și a bogăției l-a învățat pe Iov lecții valoroase. La fel sărmana omenire învață lecții importante despre nevoia îngrijirii divine.

În providența divină Iov a fost restabilit la prosperitate, sănătate etc. El a primit tot atâția copii, de două ori pe atâția boi, oi, cămile și măgari. Studenții Bibliei spun că în final așa va fi și cu omenirea, după Biblie; blestemul păcatului și morții va fi îndepărtat - binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa peste familia umană o mie de ani, redându-le viața tuturor celor care au murit și mai mult decât îndoite binecuvântări pe Pământ. Această lecție este ilustrată și prin Anul Jubiliar evreiesc, când toate datoriile se anulau și oamenii se întorceau la proprietățile lor inițiale (Lev. 25:13). Anul jubiliar simbolizează perioada numită „Timpurile Restabilirii”. Fapte 3:19-23.