Pagina 29


RECUNOAȘTEREA HAINEI LUI IOSIFIacov devenise patriarh, tatăl celor doisprezece fii, cei mai mici fiind Iosif și Beniamin. Cei zece păzeau turma. Iosif a mers ca mesager al tatălui să vadă ce fac și să le ducă merinde. Fiind geloși, aceștia îl urau și l-au vândut rob în Egipt, iar haina lui cea elegantă au luat-o, au mânjit-o cu sângele unui ied și cu țărână și i-au dus-o tatălui. Iacov a recunoscut haina lui Iosif și cu inima sfâșiată a plâns cu amar: „Plângând mă voi coborî la fiul meu în șeol” (Gen. 37:35). Șeol este deci cuvântul ebraic pentru mormânt.

Aceasta este prima utilizare a cuvântului șeol în Biblie. Șeol este singurul cuvânt tradus prin iad în Vechiul Testament, în Versiunea Comună. Toți cercetătorii admit acum că acesta înseamnă de fapt mormânt, starea morții. Iacov nu s-a gândit că preaiubitul său fiu a mers într-un șeol de tortură veșnică și nici că el însuși se va coborî acolo la el. Iacov n-a știut despre un loc așa cum îl descriu Dante și alții.

Explicația este simplă. În literatura engleză veche, cuvintele „iad”, „mormânt” și „groapă” erau folosite alternativ, ca și în traducerea din Vechiul Testament. În traducerea noastră obișnuită a Bibliei, șeol este tradus mormânt sau groapă de mai multe ori decât iad. Echivalentul lui în Noul Testament în greacă este hades și de asemenea înseamnă mormânt, groapă, după cum admit toți cercetătorii. Isus a fost în hades, șeol, dar prin putere divină a fost înviat a treia zi din mormânt, din starea morții.

Traducătorii Bibliei Revizuite au refuzat să traducă aceste cuvinte, șeol și hades, prin cuvântul nostru iad, fiindcă schimbarea treptată a limbii i-a dat acestuia un sens complet diferit de cel avut inițial - mormânt. Vezi notele de subsol la Psalmii 55:15; 86:13.

Dar traducătorii instruiți n-au putut fi de acord să redea aceste cuvinte groapă și mormânt, și le-au lăsat netraduse. Compară traducerile și subsolul la Isaia 14:9, 11.