Pagina 35


LEGĂMÂNTUL DE LA MUNTELE SINAIMoise a servit ca mijlocitor între Dumnezeu și Israel la Sinai. Poporul s-a învoit să țină Legea divină. Dumnezeu le-a promis că ținând-o perfect vor avea viață veșnică. Mai mult, atunci ei vor putea împlini condițiile de jertfire ale Seminței lui Avraam, simbolizate prin jertfirea lui Isaac, și vor moșteni făgăduința, „Toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta”. Deut. 5:1-6; Gen. 22:18.

Poporul a acceptat bucuros aranjamentul, zicând: „Vom face tot ce a zis DOMNUL”, fără să-și dea seama de sensul deplin al Legii. Isus a explicat Legea zicând că ea înseamnă să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Evreii, imperfecți ca toți oamenii, n-au putut ține această Lege perfectă. Fiind nevrednici de viață, ei n-au putut să răscumpere pe alții și ca atare n-au putut binecuvânta alte popoare.

Când s-au descurajat, Dumnezeu i-a asigurat că mai târziu va face cu ei un Legământ Nou, mai favorabil, printr-unul mai mare ca Moise, care-i va ajuta să iasă din starea lor decăzută și-i va pregăti să fie canalul binecuvântării divine pentru oameni. Ier. 31:31; Mal. 3:1-3.

La timpul cuvenit a venit Isus, Mesia cel făgăduit, dar nu glorios cum Îl așteptaseră, ci umil, să moară pentru păcat. „A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit” - L-au răstignit (Ioan 1:11). Totuși Isus a început să aleagă pe israeliții spirituali, sămânța spirituală a lui Avraam. El a acceptat întâi pe evreii credincioși (Rom. 11:7). Dar n-au fost destui pentru a completa numărul prestabilit al Aleșilor. De aceea chemarea pentru sămânța spirituală a trecut la neamuri. De peste 1800 de ani El adună sămânța spirituală a lui Avraam, sfinții din orice popor și sectă. Când numărul lor se va completa, ei vor fi canalul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea tuturor familiilor Pământului, după făgăduința făcută lui Avraam. Gal. 3:29.