Pagina 45


TEMPLUL DOMNULUIAM MENȚIONAT o dată, că Tabernacolul reprezintă reședința provizorie a lui Dumnezeu în mijlocul israeliților. Mai tîrziu Templul a înlocuit Tabernacolul. Dumnezeu indica astfel că, mai tîrziu, El va locui veșnic cu poporul Său.

Regele David, după cum am văzut, simboliza pe Hristos în timpul vîrstei evanghelice. El strînse materialul necesar pentru templu, dar nu-i fu îngăduit să-l clădească. Învățăm de aici că ordinea divină nu va fi stabilită de Hristos în trup, ci prin Hristos în glorie, reprezentat prin Solomon.

Templul lui Solomon a fost distrus în anul 606 î.H., dar mai tîrziu regele Herodias, care nu era evreu ci un urmaș al lui Esau, i-a favorizat pe evrei, clădindu-le un mare templu care era în toată măreția pe vremea lui Isus.

Aceste temple erau numai tipul sau simbolul Templului Mare care, după declarațiile apostolilor Petru și Pavel, este Biserica lui Hristos. „Templul lui Dumnezeu este sfînt, care Templu sînteți voi”, și mai departe: „Sînteți împreună clădiți ca locuință a lui Dumnezeu în Spirit”. Sf. Petru declară că toți sfinții Domnului sînt preoți regești, pietre vii în Templul lui Dumnezeu, prin care, cînd va fi complet, toată lumea va fi binecuvîntată de Dumnezeu.

Pietrele din templul lui Solomon au fost prelucrate la locul unde s-au găsit, înainte de-a fi aduse la templu. Tot astfel și bîrnele au fost pregătite dinainte. Lucrătorii au clădit templul „fără a se auzi vreun sunet de ciocan”. Fiecare piesă era executată cu atîta exactitate, încît n-a mai fost necesară nici o corectare.

Aceasta simboliza clădirea Templului antitipic, pregătirea Bisericii în viața prezentă și constituirea acestora, mai tîrziu, într-un mare Templu spiritual, al Domnului, prin puterea primei învieri. Aceasta este însemnătatea încercărilor, cizelărilor și perfecționărilor prin care trebuie să treacă orice creștin adevărat. Schimbarea efectuată prin înviere va aduna la un loc toate aceste pietre, fără forță sau silnicie. Atunci mărirea lui Dumnezeu va umple adevăratul Templu și Noua Epocă va începe.