Pagina 46


ILIE ȘI PROFEȚII LUI BAALAHAB, regele israeliților, inspirat de soția sa Izabela corupse religia în împărăția tipică a lui Dumnezeu. Serviciile religioase ale templului au fost neglijate și în locul lor s-a stabilit adorarea chipurilor, foarte asemănător cu ceea ce se face și astăzi. Fidelul profet Ilie a dojenit aspru pe regele Ahab fiind nevoit, din această cauză, să fugă dinaintea reginei nelegiuite în pustiu, unde a fost hrănit de corbi timp de trei ani și jumătate (1 Regi 17:5,6).

În sfîrșit, după porunca lui Dumnezeu, Ilie reapăru și-i provocă pe profeții lui Baal la o probă publică pentru a se vedea care Dumnezeu răspunde rugăciunii, Iehova sau Baal. Proba consta în aceea, că acel Dumnezeu care accepta jertfa, trimițînd foc de sus pentru a fi mistuită, acela va fi recunoscut ca Dumnezeul adevărat. Israeliții au observat dreptatea propunerii lui Ilie iar preoții lui Baal n-au putut evita încercarea. Ilie le dădu întîietate. Ziua întreagă, preoții lui Baal au fost în agonia așteptării, martirizîndu-se și strigînd spre Baal să accepte jertfa lor și astfel să-și apere cauza. Ilie își bătea joc de ei spunînd: Strigați puțin mai tare! Baal o fi dormind sau poate este plecat în călătorie.

Cînd veni seara, Ilie se oferi să încerce și el. Înainte de toate el puse să se care apă, turnînd-o peste altar și peste jertfă, ca nu cumva să fie vreo greșală, sau cineva să creadă că avea ascunsă o flacără undeva. Apoi Ilie se rugă lui Dumnezeu și-i ceru să-și apere cauza. Din cer a coborît foc, a uscat toată apa și-a consumat toată jertfa. Cînd poporul a văzut aceasta a dat un mare strigăt, spunînd: „Iehova este Dumnezeu!” (1 Regi 18:30-39).

Studenții Bibliei cred că Ilie reprezină pe adevărata Biserică, regina Izabela un sistem fals de religie, iar Ahab reprezintă guvernele conducătoare pe pămînt, mai ales cele numite creștine. Timpul persecuțiilor Izabelei, cînd Ilie a trebuit să se ascundă în pustiu și nu a plouat 1260 de zile, simbolizează 1260 de ani de secetă spirituală (538 pînă la 1798 d.H.) după care puterea de persecuție și nimicire a „Izabelei” a încetat (Apoc. 12:6,14; 13:5).

După aceasta, Elisei, succesorul lui Ilie, învie (restaură) pe fiul Sunamitei.