Pagina 55


VESTE DE MARE BUCURIENumai când asociem Pruncul din Betleem cu Logosul, de către care și prin care au fost făcute toate lucrurile, avem în minte ideea centrală referitoare la Isus. Viața Lui n-a fost de la Adam, prin Iosif - o viață pierdută. A fost o viață transferată. Logosul, care a fost bogat în privilegii spirituale, glorie și onoare, „pentru noi [Omul Cristos Isus] S-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogățim” - pentru ca omenirea să poată fi răscumpărată de sub blestem - de condamnarea morții cu tot ce include ea: tristețe, durere și înstrăinare de Dumnezeu. „Mi-ai pregătit un trup” pentru suferința morții! Moartea Celui fără pată a fost necesară ca preț de răscumpărare pentru Adam și rasa lui. 1 Tim. 2:6.

Nu este de mirare că îngerii s-au bucurat să le vestească păstorilor că Logosul a devenit trup - Pruncul din Betleem. „Nu vă temeți, căci iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul.” Puțini au analizat Mesajul, puțini au văzut ce sferă largă are. Este pentru evrei și păgâni - toți păcătoșii - „tot poporul”. Până acum numai puțini au avut posibilitatea să aibă această mare bucurie; dar Răscumpărătorul a promis că El va fi totuși adevărata Lumină care trebuie să lumineze pe orice om venit în lume. Ioan 1:9.

„Căci astăzi, în cetatea lui David, vi [omenirii] S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” O, sensul cuvântului Mântuitor! Înseamnă Dătător de viață! Dreptul de a trăi a fost pierdut - toți mor. Dătătorul de viață a venit să dea viață veșnică rasei care moare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Dătătorul, marele Dătător de viață, care poate să mântuiască în chip desăvârșit! Evr. 7:25.

„Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”, este o profeție care nu s-a împlinit încă, dar care se apropie de împlinire. Nașterea Pruncului a fost un pas spre aceasta; moartea pe cruce a fost încă un pas; slăvita înviere și înălțarea Logosului din nou pe plan spiritual au fost alți pași. Alegerea Bisericii ca Mireasa lui Mesia este alt pas, aproape terminat. Împărăția Mesianică va împlini binecuvântata profeție.