Pagina 62


CAPERNAUMUL „COBORÂT ÎN IAD”Capernaumul, scena majorității minunilor lui Isus, este acum numai o ruină. Prin aceasta vedem împlinirea profeției lui Isus, „Și tu, Capernaume, care ai fost înălțat până la cer, vei fi coborât până în iad” - hades, locuința morților. Această cetate a fost simbolic ridicată la cer în privilegiul de a fi cetatea Învățătorului în timpul slujirii Sale. Marile ei privilegii au însemnat mare responsabilitate, și ca atare Isus le-a spus că dacă aceleași lucrări mari făcute în mijlocul lor ar fi fost făcute în Sodoma și Gomora, ele s-ar fi pocăit. El a spus: „În ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru tine”.

Ziua de judecată este fără îndoială Ziua de o mie de ani a Domniei lui Cristos, în care se va acorda lumii judecată sau încercare pentru a separa „oile” de „capre” - pentru a hotărî care sunt vrednici și care sunt nevrednici de viață veșnică. Epoca aceea glorioasă va fi o zi binecuvântată de privilegiu, lumină și har, în care tot întunericul păcatului va dispărea. Va fi „mai ușor” pentru cei care au păcătuit fără a avea lumină decât pentru cei care s-au bucurat de privilegii și ocazii mari.

Studenții Bibliei ajung să vadă că Ziua Judecății a fost înțeleasă foarte greșit. A fost considerată o zi de condamnare, în loc să fie considerată o perioadă de încercare, pentru a se vedea cine, sub încercare, va fi găsit vrednic și cine va fi găsit nevrednic de viață veșnică, pentru care Isus a murit ca s-o asigure tuturor celor ce-o doresc din rasa lui Adam, pe condițiile puse de Dumnezeu.

Prima zi de judecată a fost în Eden. Tatăl Adam a fost condamnat la moarte din cauza neascultării. Rasa lui a fost sub sentință timp de șase mii de ani. Isus a murit ca să-i elibereze pe toți de sub sentință și să le acorde tuturor o ocazie de viață veșnică. Până acum numai puțini credincioși, o clasă aleasă, au fost binecuvântați. Judecata sau încercarea lor este înaintea celei a lumii, pentru ca ei să poată fi împreună cu Isus judecătorii lumii în timpul Zilei de Judecată sau de încercare a ei - mia de ani. 1 Cor. 6:2; Fapte 17:31.