Pagina 63


PILDA OILOR ȘI CAPRELORAceastă pildă ilustrează condițiile Împărăției după ce Biserica va fi glorificată și Împărăția va fi stabilită. Ea își va începe împlinirea „când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri”. Toate neamurile, inclusiv cei care dorm acum în moarte, vor fi în încercare înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru a se determina voința sau lipsa voinței lor de a veni pe deplin în armonie cu Dumnezeu și a primi binecuvântarea divină a vieții veșnice, sau, dimpotrivă, a muri în moartea a doua.

Cei care dezvoltă o dispoziție îndărătnică, de capre, vor trece în dizgrația lui Mesia, reprezentată prin stânga Lui. La încheierea Mileniului, separarea va fi afectat întreaga familie umană și va fi adus pe toți într-una din cele două clase. O clasă va fi răsplătită cu „darul lui Dumnezeu, viața veșnică”. Cealaltă clasă, nevrednicii, vor primi pedeapsa prevăzută de Dumnezeu, și anume, nimicirea - kolazin, îndepărtarea de la viață. „Sufletul care păcătuiește, acela va muri.”

Nimicirea lor este reprezentată simbolic prin foc și a fost ilustrată prin focul din Valea Hinom (tradus greșit „iad”), în care era distrus gunoiul din Ierusalim. Valea Hinom (grecește, Gheena) era odată foarte adâncă. Numai trupurile animalelor moarte erau aruncate în ea, inclusiv ale criminalilor foarte înrăiți. Ea simboliza lipsa speranței - anihilare. Isus a folosit Ierusalimul ca o imagine a Noului Ierusalim. Această vale, Gheena, a prefigurat moartea a doua, din care nu va mai fi răscumpărare - revenire.

Anterior Gheena fusese numită Tofet. Când Israel a devenit idolatru, acolo s-a ridicat statuia lui Moloh, iar pe brațele statuii se ardeau copii de vii - ca jertfe - diavolește. Regele bun Iosia a transformat-o în loc pentru gunoaie.

Pioșii noștri părinți ne-au furnizat idoli mai răi - idoli-crezuri! Ei ne-au învățat să sacrificăm acestora milioanele de păgâni și copii care nu sunt aleși acum. Dar ziua lor s-a sfârșit! Mulțumim lui Dumnezeu! Acum avem vederi mai sănătoase despre Dumnezeu și o interpretare mai adevărată a Bibliei.