Pagina 77


STUDENȚII BIBLIEI BEREENIMica adunare a credincioșilor din Bereea este faimoasă printre poporul Domnului prin declarația Sf. Pavel, „Aceștia aveau un caracter mai nobil decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată bunăvoința și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea [ce le predica Sf. Pavel] este așa” (Fapte 17:11). Erau doar o adunare mică, dar credincioșia lor față de Cuvântul Domnului a făcut ca ei să fie numiți studenții Bibliei bereeni. Biserica timpurie nu se aduna în temple costisitoare, iar bătrânii și diaconii nu purtau robe scumpe, ca să arate funcția, și serviciile nu constau în prezentări care să facă impresie. Ei se adunau doar ca și copii ai lui Dumnezeu, concepuți de același Spirit și inspirați de aceeași credință dată o singură dată sfinților. Se adunau ca frați ai lui Isus, să fie sub îndrumarea și grija Lui, ca singurul Cap al Bisericii - după cum a spus El: „Unul este Îndrumătorul vostru: Hristos; și voi toți sunteți frați”. Se întâlneau să studieze Mesajul lui Isus și al apostolilor.

Studenții Bibliei de astăzi au mare avantaj față de ei. Avem Biblii la un preț convenabil, capacitatea de a le citi și lumină bună, așa cum străbunii noștri n-au gândit că este posibil.

Studenții Bibliei de astăzi sunt încurajați de asemenea când văd că Biblia învață clar că atunci când oamenii vor alerga încoace și încolo și cunoștința în lume va crește, Fecioarele Înțelepte, poporul Domnului, vor înțelege anumite aspecte ale planului divin care înainte fuseseră ținute ascunse prin intenție divină. Ei își dau seama că ne aflăm în ziua când se aleargă încoace și încolo cu toate mijloacele de transport și când învățământul gratuit, educația obligatorie etc., aduc creșterea prezisă a cunoștinței. Aceste lucruri marchează timpul când cei înțelepți din poporul Domnului vor înțelege Biblia. Ce necesară este această lumină specială, când atât de mulți cad de la credința în Biblie, sub învățăturile așa-zisei Critici Radicale, care neagă că Biblia este Mesajul inspirat al lui Dumnezeu! (Dan. 12:1-10). Noi trebuie nu numai să ne trezim, ci și „să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu”.