Vol. 18, Martie-Aprilie 2011, Nr. 4 


VEDEREA SPIRITUALĂ PROPORȚIONALĂ CU PURITATEA INIMII

“Curățiți-vă, cei care purtați vasele Domnului! Isaia 52:11

R 5258 W. T. 15 iunie 1913 (pag. 184-185)

Vasele Domnului din Cortul Întâlnirii și de asemenea din Templu erau acele vase care erau legate de serviciile sfinte — în Curte, în Sfânta și Sfânta Sfintelor. Ele constau în cârlige, cădelnițe, vase, mucarnițe, pahare și lighene — o varietate de vase prețioase. Cele folosite în Sfânta și Sfânta Sfintelor erau din aur, iar cele folosite în Curte erau din cupru.

Singurii cărora le era permis să umble cu aceste vase era clasa consacrată. Preoții mergeau cu ele în Sfânta și Sfânta Sfintelor în anumite părți ale serviciului, și în serviciile mai puțin importante ele erau acoperite și purtate în mâini de leviți. Astfel vasele erau mânuite numai de preoți și de leviți. Se cerea ca ele să fie curățite înainte de a fi folosite și astfel erau spălate. Fiecare purtător al acestora se cerea să fie curățit, spălat în mod tipic de păcat.

În antitip, Domnul nostru este Marele Preot. Cei mai credincioși dintre urmașii Săi sunt cei care sunt socotiți ca preoțime în ochii lui Dumnezeu, acum fiind în încercare ca să se vadă dacă vor fi Preoți în glorie. Dar toți cei care s-au consacrat au Haina Dreptății lui Cristos. Oricine nu este astfel îmbrăcat cu dreptatea lui Cristos, oricine nu este astfel îndreptățit în ochii lui Dumnezeu, nu poate avea nici o parte în mânuirea lucrurilor sfinte — adevărurile prețioase.

Semnificația antitipică a îndemnului profetului din textul nostru este că după cum în tip Dumnezeu cerea ca totul să fie curat, tot așa și noi trebuie să fim curați, cu o inimă curată: “Ferice de cei cu inima curată”. Noi nu avem perfecțiunea cărnii în prezent. Când am venit în Cristos, se spune că această imperfecțiune a cărnii a fost acoperită de o haină curată, albă, reprezentând dreptatea, meritul lui Cristos. Noi trebuie să rămânem în el. Atâta vreme cât suntem în carne, trebuie să avem Haina Dreptății lui Cristos pentru a fi curați.

Mai mult, după cum se cerea de la preoți să-și țină hainele curate, tot așa și noi suntem îndemnați să îndepărtăm orice murdărie a cărnii și să ne păstrăm hainele curate. Ni se spune că Biserica va fi fără pată și curată (Efes. 5:26, 27). Și dacă ne mirăm cum ar putea fi aceasta, Scripturile ne arată cum. Am fost spălați de păcatele trecutului când ni s-a dat haina, și aceasta înseamnă de asemenea o prevedere din partea lui Dumnezeu pentru curățarea continuă a tuturor păcatelor pe care le avem din pricina slăbiciunii, din pricina ispitei și din pricina eșecurilor inevitabile. Dar nimic din această prevedere nu indică o curățare de păcatul cu voia.

puritatea inimii este esențială

Ca Noi Creaturi n-am putea avea păcate cu voia și totuși să rămânem Noi Creaturi; căci Noua Creatură reprezintă mintea lui Cristos, care este sfântă. Orice slăbiciuni și imperfecțiuni ar putea fi, ele sunt legate de carne; și toate acestea sunt acoperite de Haina Dreptății lui Cristos. Noi ne apropiem de Tronul Harului ceresc și găsim har spre ajutor în timp de nevoie.

Contextul pare să facă textul aplicabil în prezent. S-a aplicat în zilele Domnului nostru. El a fost sfânt, nevinovat și fără pată. S-a aplicat în zilele apostolilor. Toți aceștia trebuia să fie curați. Unul care a fost necurat, Iuda, singur s-a distrus. Noi credem că a mers în Moartea a Doua deoarece n-a folosit ocaziile care i-au fost date.

După cum a fost posibil ca Iuda să cadă, este posibil și pentru noi — într-o măsură mai mare sau mai mică. După cum el a fost scos afară din serviciul divin datorită necurăției inimii, a iubirii de bani etc., tot așa putem fi siguri că toți cei care nu sunt curați în inimă vor fi scoși din acest serviciu. Întocmai cum nimeni nu va fi pus în acest serviciu dacă nu are o inimă curată, tot așa dacă cineva devine necurat, va fi scos afară.

Acest lucru este ilustrat prin cazul lui Anania și al Safirei, care au fost înlăturați de la legătura lor cu Preoțimea din cauza iubirii lor de bani și a încercării lor de a înșela. Ne amintim și de cazul lui Simon Magul și al altora menționați în Noul Testament. Ar putea fi unii necurați în inimă și alții să nu știe. După cum sugerează Scripturile, ar putea fi unii foarte apreciați printre oameni și nu foarte apreciați în ochii lui Dumnezeu. Și ar putea fi unii nu foarte apreciați printre oameni, dar foarte apreciați de Dumnezeu. “Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.” 1 Ioan 3:1.

împotrivitorii dreptății din ziua de azi

Fără îndoială că există din aceia ce ocupă amvoane, care se consideră că sunt adevărați slujitori ai lui Dumnezeu și astfel sunt considerați și de alții, dar care nu onorează Cuvântul Său. Ni se spune că unii din slujitorii lui Satan sunt priviți ca slujitorii lui Dumnezeu (2 Cor. 11:13-15: Apoc. 2:2; 3:9). Unii dintre ei mărturisesc faptul că n-au nici o credință, n-au pe Dumnezeu. Unii dintre ei spun că Dumnezeu este pur și simplu un dumnezeu-natură. Și alții încă, spun că ei cred în Dumnezeu, dar nu cred Scripturile.

Nu putem presupune că aceștia poartă vasele casei Domnului în vreun sens al cuvântului. Probabil că niciodată n-au purtat aceste vase. Sau poate au făcut aceasta și apoi au intrat în eroare, au ieșit din starea Curții total, au devenit dușmani ai crucii lui Cristos (Filipeni 3:18). Apostolul vorbește despre unii ca aceștia care au ținut (în greacă katecho) Adevărul în nedreptate. În acest text este folosit cuvântul a înăbuși, nu în sensul de a reține Adevărul, ci în acela de a-l reprima. Romani 1:18.

În altă epistolă apostolul vorbește despre unii care Îl predică pe Cristos din ceartă (Filipeni 1:15, 16); dar nu se referă în nici un caz aici la cei care poartă vasele Casei Domnului. Se pare că se referă la cei care nu L-au cunoscut pe Cristos, dar care totuși atrăgeau atenția asupra faptului că există un Cristos; că ei auziseră că era prezentată o astfel de pretenție — că există un Cristos — după cum există unii astăzi care atrag mai mult sau mai puțin atenția asupra unor anumite aspecte ale Adevărului. Nu ne-am gândi că aceștia poartă în vreun sens al cuvântului vasele Casei Domnul, ci mai degrabă că sunt împotrivitori.

Pasajul de unde este luat textul nostru pare să indice că acei care poartă vasele Casei Domnului ar avea forță și influență specială în prezent. Aceasta este arătat în afirmația: “Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui care aduce vești bune, care vestește pacea; care aduce vești bune, care vestește mântuirea, celui care zice Sionului: “Dumnezeul tău împărățește!”” (Isaia 52:7). Aceasta pare să se aplice acum într-un sens în care n-a fost niciodată mai înainte; căci timpul pentru domnia Împărăției este practic aici, timpul pentru acest Mesaj al lui Dumnezeu este aici. Noi credem că Împărăția lui Dumnezeu este în proces de stabilire și adunarea sfinților este acum în proces de completare. Odată cu completarea acestei clase va veni inaugurarea Împărăției.

Contextul arată de asemenea că timpul este aproape când Mesajul va fi propovăduit fiecărei creaturi. Noi credem că aceasta se împlinește chiar acum. Mulți văd Restituirea tuturor lucrurilor și rezultatul glorios al planului divin. Toți cei care astfel se vor angaja în vestirea Mesajului sunt sfătuiți să fie curați.

cei cu inima curată sunt ținta inamicului

Sugestia peste tot în Scripturi este că există influențe adverse care lucrează în lume, tinzând să întineze poporul lui Dumnezeu. Ei au cu toții, desigur, prin slăbiciunile cărnii lor, destule ispite, am putea spune, de învins. Dar Scripturile ne spun că nu numai cu acestea au de luptat. Există îngeri căzuți care lucrează prin influențe oculte și care au ca scop să întineze în mod special clasa evlavioasă. Dar ei au intenția să întineze pe toți.

Cu cât o persoană este mai curată, cu atât mai sigur va fi ținta lor. Observați că păsările pestrițe sunt mai mult decât celelalte o țintă pentru vânători. Astfel toți cei care poartă vasele Casei Domnului sunt ținte speciale pentru săgețile arzătoare ale celui rău. Astfel că trebuie să luptăm împotriva lumii, a cărnii și a Adversarului. Cei care au o stare corectă a inimii, cei cu inima curată, copii serioși ai Domnului, veghează să-și păstreze hainele curate. Dacă nu veghează, cu siguranță își vor murdări hainele. Satan se străduiește în mod special să-i atingă; și știm că oriunde atinge el, există întinare. Pe oricine atinge cel rău este prejudiciat într-o măsură. Și există o oarecare măsură de vină într-o persoană înainte ca el să fie atins.

Sugestia este că în măsura în care cineva este întinat, necurat, în aceeași măsură nu va fi potrivit să i se încredințeze vasele Casei Domnului. Poate că toți din poporul Domnului pot spune din experiență că au cunoștință despre ceea ce înseamnă aceasta. Fără îndoială că experiența tuturor copiilor Domnului este că în măsura în care inimile lor sunt curate, vederea lor spirituală este clară. Și în măsura în care se depărtează de această curățenie, în aceeași măsură au tot mai puține ocazii de serviciu — să poarte vasele Adevărului.