Vol. 20, Mai-Iunie 2013, Nr. 4 


Vârsta lui Avraam la intrarea în Canaan

R 5177 W. T. 1 februarie 1913 (pag. 42)

Am primit mai multe scrisori care ne atrag atenția asupra a ceea ce lor li se pare o eroare în Cronologia dată în Studii în Scripturi, Vol. II, în legătură cu data nașterii lui Avraam, a intrării sale în Canaan etc. Pentru aceștia, cât și pentru alții care ar putea avea aceeași dificultate, lărgim aici ceea ce am declarat în Vol. II, paginile 44-47.

Geneza 11:32 spune că Terah a murit la vârsta de 205 ani. Fapt. 7:4 spune că atunci Avraam s-a mutat în Canaan. Geneza 12:4 declară că Avraam avea șaptezeci și cinci de ani când a plecat din Haran. Prin urmare, la nașterea lui Avraam, Terah trebuia să fi fost în vârstă de o sută treizeci de ani.

Dar nu este aceasta în contradicție cu Geneza 11:26, care zice: „La vârsta de șaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran?” Noi răspundem: nu. Punctul de confuzie constă în faptul că Haran, cel mai mare, este menționat ultimul, în timp ce Avraam, cel mai tânăr, este menționat primul – posibil din cauza proeminenței lui în relatare, sau posibil ca o mică piatră de poticnire care să ne împiedice de a vedea faptele, dacă nu suntem conduși de Domnul, la timpul Său potrivit.

Faptul că Haran a fost fiul cel mai mare al lui Terah este destul de evident din faptele consemnate. Fiul său Lot era destul de mare ca să fie tovarășul unchiului său Avraam. Lot și Avraam erau probabil de vârste apropiate, deoarece fiecare avea turmele, cirezile și păstorii lui. Când a fost distrusă Sodoma, Lot avea două fete de vârsta căsătoriei și altele deja căsătorite. Aceasta a fost înainte de nașterea lui Isaac, Avraam fiind în vârstă de nouăzeci și nouă de ani. Gen. 17:24; 18:1, 16; 19:8, 14.

Din nou să observăm probabilitatea ca Haran să fi fost cel mai mare dintre fiii lui Terah, iar Nahor al doilea, astfel: Nahor s-a căsătorit cu una din fetele fratelui său Haran, cu Milca (vezi Geneza 24:15), a cărei nepoată, Rebeca, a devenit soția lui Isaac, fiul lui Avraam. Gen. 24:67.

Calculul nostru așa cum este prezentat în Studii este, prin urmare, susținut de toate faptele cunoscute, precum și de declarațiile exacte ale Scripturii.