Vol. 21, Ianuarie-Februarie 2014 Nr. 2 


ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R 5161 W. T. 1 ianuarie 1913 (pag. 14)

Cursul potrivit pentru peregrini

Întrebare — Este înțelept sau este potrivit ca un peregrin în călătorie să fie găzduit de aceia care nu sunt în armonie cu Angajamentul și cu lucrarea Societății în general, chiar dacă acesta ar fi un Bătrân al adunării?

Răspuns—Categoric nu. Mai mult, peregrinii trebuie să spună clar adunării că au greșit mult alegând pe acela ca Bătrân și trebuie să-i ajute să îndrepte chestiunea cât mai repede posibil.

Dacă adunării îi place de acel Bătrân care nu este de acord cu activitatea Societății, n-ar trebui să ceară serviciul de peregrin. Unele dintre oile dragi ale Domnului sunt foarte stupide. Smerenia și blândețea sunt lăudabile; dar sunt cazuri când acestea ar însemna necredincioșie față de Dumnezeu.

—————

Înțelesul glasului lui Iehova.

Întrebare — Se spune despre Adam și Eva: “Și au auzit glasul Domnului Dumnezeu” (Gen. 3:8). Ce se înțelege prin “glasul” lui Iehova?

Răspuns—Presupunem că se referă la Domnul nostru Isus în starea Sa pre-umană. Logosul era un dumnezeu. Logosul, Cuvântul, Glasul lui Dumnezeu, a comunicat cu omul, ca Reprezentantul lui Dumnezeu.

 

ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R 5138 W. T. 15 noiembrie 1912 (pag. 363)

Poate fi cineva din Mulțimea Mare În clasa restabilirii?

Întrebare: Poate cineva din Mulțimea Mare să devină membru al clasei Restabilirii?

Răspuns: Noi înțelegem că termenii sub care cineva este conceput de Spirit sfânt este ca acesta să predea, să renunțe la natura umană. Când Dumnezeu acceptă consacrarea acestora și-i primește în relație de Legământ cu Sine, El indică acea relație prin concepere de Spirit sfânt. Singura clasă în care aceștia pot intra pentru viață viitoare este aceea de ființe spirituale sau cerești. Dacă ei trăiesc la înălțimea tuturor termenilor și condițiilor sacrificiului lor, atunci vor avea chiar cea mai deplină binecuvântare pe care Dumnezeu a prevăzut-o pentru cei loiali și la care i-a chemat. Dar pentru cei care nu trăiesc după cel mai înalt standard — acela al umblării în urmele lui Isus — aranjamentul pare să fie cel puțin că se vor dovedi loiali, chiar dacă nu în același grad ca frații lor.

Loialitatea va fi probată în marele timp de necaz prin care va trece Mulțimea cea Mare. Atunci, dacă nu-și dovedesc loialitatea, se pare că își vor pierde viața în Moartea a Doua. Dar dacă ei renunță la viața pământească și manifestă loialitate față de Domnul, chiar dacă niciodată nu renunță la ea de bunăvoie, ci numai când sunt aduși la strâmtoare, atunci vor avea viață pe plan spiritual.

Meritul lui Cristos, care este sub embargo cum s-ar zice, trebuie să fie eliberat înainte de a putea începe Restabilirea. Cu alte cuvinte, Turma Mică trebuie să fie “schimbată”, iar Mulțimea Mare să sufere nimicirea cărnii, înainte ca meritul să fie iarăși liber în mâinile Dreptății, gata să fie dat lumii în Restabilire.

De aceea, răspunsul nostru ar fi: Nu puteam aștepta ca acei concepuți de Spirit să treacă prin timpul de necaz la sfârșitul acestui Veac și să trăiască în continuare în timpul Veacului Milenar, căci ei aparțin Bisericii Întâilor-născuți, toți aceștia trebuind să fie născuți înainte de a se naște cei care urmează. Cei care urmează la naștere va fi omenirea în Restabilire.

——————

Convențiile DIN A CINCEA DUMINICĂ

Întrebare: Sunt avantajoase convențiile din a cincea duminică?

Răspuns: Nu suntem siguri cum să răspundem la această întrebare și trebuie să lăsăm răspunsul la ea pe seama fiecărei adunări pentru sine, fără nici măcar un sfat. De la unii am auzit rapoarte bune de binecuvântări primite. Da la alții am primit rapoarte contrare. Cei care au avut experiențe practice cu aceste convenții, să decidă pentru ei înșiși. Noi n-am avut nici o experiență în această direcție.

————————

CUM SĂ TRATĂM publicația “The Menace” (Amenințarea — n. t.)

Întrebare: Cum să trateze cititorii Turnului de Veghere publicația “The Menace”?

Răspuns: Aceasta este o țară liberă și fiecare are dreptul să urmeze calea care el crede că este cel mai mult spre slava Domnului și spre înaintarea și binele semenilor săi. Editorul acestei publicații numai își exercită drepturile. În privința Turnului de Veghere, el urmează o cale diferită, fără să critice pe alții. Poate că Domnul are o lucrare pentru “The Menace”, după câte știm. Judecata noastră este că lucrarea Sa pentru noi este în altă direcție, și îndemnăm pe toți cititorii Turnului de Veghere să păstreze toată tăria și puterea lor fizică pentru promulgarea Adevărului așa cum Domnul ne-a permis să-l vedem în ultimii patruzeci de ani în Turnul de Veghere. Misiunea noastră este să vestim Cuvântul — Evanghelia Împărăției. Nu putem face tot cât am vrea în această direcție, și prin urmare nu avem timp să dedicăm altor chestiuni, politice, sociale etc.