Vol. 21, Martie-Aprilie 2014, Nr. 3 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul VI, Sudiul XII — Privilegiile și obligațiile Noii Creații cu privire la căsătorie, precum și la alte lucruri

W. T. 1 noiembrie 1912 (pag. 347)

 

1 Decembrie

(1) Care sunt diferitele obligații impuse Noilor Creaturi de către Legea Iubirii, și în ce mod își pot găsi ele manifestare? Pag. 485 p. 1

(2) Chiar dacă corpul uman ar fi perfect, ce limitări ar întâlni Noua Creatură în împlinirea Legământului de sacrificiu? Pag. 485 p. 2

(3) Cum pot deveni sacrificii acceptabile corpurile noastre umane imperfecte? Pag. 486 p. 1

(4) Când și în ce condiții și-a început existența Noua Creatură? Pag. 486 p. 2

(5) În ce condiții pot fi considerate corpurile noastre muritoare un înlocuitor temporar pentru corpurile noastre spirituale viitoare? Pag. 487 p. 1

8 Decembrie

(6) De ce această chestiune a socotirii în ceea ce privește Noua Creatură apare ca nebunie și ceva nereal pentru lume? Pag. 487 p. 2

(7) Poate Noua Creatură să ignore obligațiile corpului său muritor față de alte ființe umane? Pag. 488 p. 1

(8) Explicați cele trei faze ale grelei sarcini puse înaintea noii Voințe. Pag. 488 p. 2 prima parte

(9) Cum poate carnea să profite de orice îngăduință din partea noastră, și cum trebuie să ne ținem corpurile noastre “supuse”? Pag. 488 ultima parte și Pag. 489 p. 1

ASOCIEREA NEPOTRIVITĂ NU ESTE IMPLICATĂ AICI

(10) Nu suntem noi toți una în Isus Cristos? Arată Dumnezeu ceva respect față de cineva cu privire la sex, culoare, sau rasă, etc? În timp ce noi îi considerăm frați pe toți din Noua Creație, implică aceasta o ignorare a distincției dintre sexe sau rase? Pag. 489 p. 2 și Pag. 490 p. 1, 2

15 Decembrie

BĂRBATUL ȘI FEMEIA ÎN ORDINEA DIVINĂ

(11) Care este învățătura apostolului în 1 Cor. 11:3 cu privire la poziția de cap? Pag. 491 p. 1

(12) Se aplică acest argument în ceea ce privește relațiile dintre sexe în general sau în particular? Pag. 491 p. 2

POZIȚIA DE CAP A BĂRBATULUI NU ÎNSEAMNĂ TIRANIE

(13) Care sunt dovezile scripturale că poziția de cap nu implică tiranie? Și ce responasabilități impune asupra bărbătului această poziție? Pag. 491 p. 3

(14) Cum a continuat blestemul mamei Eva (Gen. 3:16, ultima parte) asupra fiicelor ei? Pag. 492 p. 1

(15) Cum a acționat folosirea nepotrivită a puterii fizice și mintale din partea bărbatului asupra propriei lui nefericiri și asupra degradării generale a rasei? Pag. 492 p. 2 și Pag. 493 p. 1

22 Decembrie

(16) Arătați cum indică apostolul că relația de căsătorie este o ilustrație a relației dintre Cristos și Biserică? Pag. 494 p. 2, 3

(17) Cum trebuie să considere Noile Creații în Isus Cristos relația de căsătorie din tip, soțul și respectiv soția? Pag. 495 p. 1

(18) În cazul în care soția posedă calități superioare soțului, ar trebui inversată această ordine a poziției de cap? Ce reguli generale n-ar trebui niciodată desconsiderate de către cei ce vor să se căsătorească? Pag. 495 p. 2

CĂSĂTORIA NOILOR CREATURI

(19) Cum trebuie un adevărat soț creștin să se îngrijească de interesele soției sale, atât naturale cât și spirituale? Pag. 496 p. 1

(20) Exercitarea poziției de cap implică ignorarea sfatului, sugestiilor sau cooperării soției? Pag. 497 p. 1, 2

29 Decembrie

(21) Cum trebuie să-și recunoască o adevărată soție creștină îndatoririle și privilegiile? Și care este porunca specială a apostolului Pavel în această privință? Pag. 497 p. 3

(22) Care este sfatul apostolului Petru? Pag. 498 p. 1

(23) Cum trebuie să exercite soția respectul potrivit față de soț în administrarea tuturor lucrurilor casei? Pag. 498 p. 2

(24) În cazul în care două creaturi noi nu se potrivesc bine, unde soția este mai superioară, ce dificultăți vor întâmpina soțul și soția? Pag. 499 p. 1, 2

(25) Într-un astfel de caz ce curs ar trebui să urmeze soțul? Pag. 500 p. 1

(26) Cum trebuie să acționeze soția în astfel de circumstanțe? Pag. 500 p. 2