Vol. 3 Mai-Iunie 1996 Nr. 4

SFERA LEGĂMÂNTULUI AVRAAMIC

W.T. 1 iunie 1916 (pag. 169-170)

Întrebare: Care este mai mare, Legământul Avraamic sau Noul Legământ?

Răspuns: Legământul Avraamic este un aranjament atotcuprinzător. Tot ce a făcut Dumnezeu și va mai face încă pentru rasa noastră este inclus în acest Legământ Avraamic. Legământul Legii lui Israel a fost adăugat la acest Legământ „datorită încălcărilor de lege”. Deși a fost numai un aranjament tipic, Legământul Legii a dezvoltat totuși o anumită clasă credincioasă, ca să fie făcuți „prinți în toată țara” în timpul vârstei Milenare. Acest Legământ a fost reprezentat prin Agar; iar fiul ei, Ismael, a reprezentat națiunea lui Israel (Gal. 4:21-31). Cristosul, clasa Noii Creații, a fost reprezentat prin Isaac, fiul Sarei. Sara, prima soție a lui Avraam, a reprezentat partea din Legământul Avraamic aparținând seminței spirituale, Noua Creație, cea despre care noi vorbim uneori că este Legământul Sara. Acest Legământ Sara — Legământul de Har, Legământul de Jertfă (Ps. 50:5) — naște pe clasa Isaac, Biserica, Cap și Corp.

Întocmai cum Isaac nu s-a născut într-un mod obișnuit după trup (Avraam și Sara fiind prea bătrâni natural), ci a fost o creație specială, tot așa este și compania Cristosului, Biserica. Această clasă „Isaac” se dezvoltă distinct, ca o Creație Nouă, formată din membri ai rasei umane căzute. Invitația divină pentru aceștia este să-și aducă corpurile ca jertfe vii. Ei își sacrifică natura umană ca să poată ajunge împreună cu Capul lor, „Isaac” cel antitipic, la natura divină — ceva ce nu s-a mai oferit înainte. După ce această Nouă Creație se va completa, binecuvântarea indicată în Promisiunea lui Dumnezeu către Avraam va ajunge la toate familiile pământului. Binecuvântarea va ajunge la ele întâi prin sămânța, „Isaac”, Noua Creație, și apoi prin Vrednicii din Vechime, care s-au dezvoltat în vârstele precedente sub aranjamentele tipice ale lui Dumnezeu.

Toate neamurile și familiile pământului vor fi binecuvântate cu privilegiul sau posibilitatea de a deveni copii ai lui Avraam, copii ai lui Dumnezeu, pe care Avraam i-a reprezentat figurativ. „Te fac tatăl multor popoare” (Gen. 17:5; Rom. 4:17), i-a zis Domnul lui Avraam — „Devenind sămânța ta, se vor binecuvânta toate neamurile pământului”. Acestea vor fi binecuvântate sub Noul Legământ, un aranjament prin care va fi îndeplinit Legământul Avraamic în legătură cu Israel și cu toți.

Legământul Avraamic, prin urmare, cuprinde toate celelalte Legăminte, acele Legăminte fiind numai diferite aspecte ale aranjamentelor lui Dumnezeu, prin care trebuie să se realizeze lucrarea pe care o implică marele Legământ sau Promisiune Avraamică.

Așa cum am arătat mai înainte în altă parte, Avraam și-a luat altă soție după moartea Sarei — Chetura. El a avut de la ea mulți fii și fiice. Astfel este tipificat Noul Legământ și grandioasa lui lucrare de aducere a multora la viață — la „libertatea fiilor lui Dumnezeu”. Rom. 8:19, 21.