VALOAREA MODERAȚIEI

„Moderația (în limba engleză — n.t.) voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape.” Fil. 4:5.

W. T. 15 ianuarie 1916 (29-30)

Întrebare — Apostolul Pavel spune, „Moderația voastră să fie cunoscută de toți oamenii”. Care este ideea deosebită aici în acest cuvânt „moderație”, și care este legătura între aceste cuvinte și propoziția, „Domnul este aproape”, care urmează?

Răspuns — Se spune că Spiritul Domnului este un spirit al înțelepciunii, al dreptății, al iubirii, al minții sănătoase. Prin urmare, oricine primește Spiritul Domnului, în măsura în care-l primește are aceste calități ale minții și ale inimii. La începutul experienței unui creștin, măsura acestei moderații, sau acestui caracter rațional, sau acestei blândeți, este desigur comparativ mică. Dar treptat el capătă o mai mare apreciere a valorii acestei calități. Ideile lui devin mai raționale pe măsură ce se sfințește prin spirit. El va avea tot mai mult din spiritul minții sănătoase, blândeții, smereniei și va fi tot mai pregătit pentru Împărăția care va fi stabilită curând.

Această atitudine a minții vine într-o măsură mare ca rezultat al cunoștinței. Pe măsură ce ajunge să știe mai mult despre Dumnezeu și despre planurile Lui, mai mult despre originea păcatului în lume, cum a apărut și cum pedeapsa lui a trecut asupra tuturor oamenilor printr-un proces de ereditate, ucenicul adevărat al lui Cristos simte mai mult din spiritul moderației și acționează cu mai multă considerație și caritate față de alții decât dacă oamenii ar fi perfecți. După cum ne dăm seama că aceste imperfecțiuni diferă ca număr și grad la diferite persoane, tot așa în procedurile noastre trebuie să fim moderați față de toți oamenii, înțelepți față de toți în procedurile noastre, răbdători față de toți, având spiritul dreptății, rațiunii, milei.

Acest îndemn al apostolului nu se referă la exercitarea acestei calități numai față de Biserică, ci față de toți oamenii. În mod cuvenit, desigur, această moderație ar începe acasă, și mai deosebit s-ar manifesta prin fapte bune în Biserică, în opoziție cu sentimentul rău — mândria, răutatea, presupunerea de rău, ura, cearta — fapte ale cărnii și diavolului. Însă spiritul moderației nu trebuie să fie limitat la casă, ci trebuie să se manifeste față de toți cu care avem relații sau avem de-a face. Despre apostoli s-a spus că „oamenii luau cunoștință de ei că fuseseră cu Isus și învățaseră de la El”. Noi trebuie așa să trăim în fața tuturor, în fața fraților și a lumii, încât ei astfel să ia cunoștință de noi. Noi trebuie să ne străduim ca prin purtarea noastră să facem cinste marii și nobilei Cauze cu care ne identificăm.

Legătura între a lăsa ca moderația noastră să fie cunoscută și declarația, „Domnul este aproape”, pare să fie că poporul Domnului trebuie să aibă în minte așteptări bazate pe făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu, că Împărăția lui Mesia va fi stabilită în curând și că acest lucru trebuie să-i ajute să trăiască o viață exemplară. Dacă acest pasaj trebuie considerat din punct de vedere al faptului că Biserica din timpul apostolilor trăia în partea din urmă a marii săptămâni de șapte mii de ani și că marele sabat era aproape, când Domnul era gata să vină și să-Și stabilească Împărăția și să îndrepte lucrurile din lume, și ca atare ei puteau foarte bine să fie răbdători și blânzi, sau dacă trebuie considerat din punct de vedere al timpului — că copiii Domnului trebuie să exercite harul moderației pentru că le-a rămas puțin timp în care să-l manifeste — noi nu știm. În orice caz, știind că opoziția păcatului nu va mai dura mult, noi putem avea mai mare răbdare și putem exercita această răbdare cu mai mare ușurință având acest gând în minte.

Apostolul dă o idee similară când spune că încercările prin care trece poporul Domnului nu sunt vrednice să fie comparate cu slava care le va fi descoperită. Acest lucru trebuie să ne facă foarte moderați, foarte răbdători în împrejurări care pe alții i-ar face foarte aspri, foarte mânioși, foarte lipsiți de moderație. Noi putem fi foarte blânzi nu numai datorită cunoștinței noastre despre apropierea Împărăției, dar și datorită cunoștinței noastre despre slăbiciunile altora, care-i fac să ne încalce drepturile.