CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 31 MAI

Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi spre pierzare, ci din aceia care au credință pentru păstrarea sufletului. Evrei 10:39

Îndemnul nostru către toți cei care au părăsit toate pentru a-L urma pe Domnul este să nu ne uităm înapoi, să considerăm că am făcut cea mai mare afacere imaginabilă, că suntem pe cale spre obținerea celui mai mare premiu imaginabil, împreună cu asocierea cu Domnul nostru în lucrarea Sa minunată și cu aprobarea divină. Acesta pare a fi gândul apostolului când ne îndeamnă să lăsăm deoparte orice greutate și complicație, ca să putem alerga cu răbdare alergarea pusă înaintea noastră, privind la Isus, Autorul credinței noastre, până când El va deveni Desăvârșitorul ei. Să stabilim, cât de prompt posibil, la începutul experienței noastre creștine, o dată pentru totdeauna, chestiunea predării voinței noastre pentru a fi urmași ai Mielului; să ne aranjăm o dată pentru totdeauna, pe cât de înțelept posibil, afacerile și interesele vremelnice în conformitate cu cerințele rezonabile ale altora în privința acestui lucru, și apoi cu credincioșie să perseverăm până la sfârșitul alergării. W. T. 1906-46 (R 3721:5) (Cântarea 14)