CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 IUNIE

Să umblați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste. Efeseni 4:1, 2

Noi ne arătăm aprecierea pentru mila lui Dumnezeu față de noi prin aceea că ne educăm în caracterul Său și devenim tot mai miloși și mai generoși față de toată casa credinței. Și dacă suntem miloși față de frați, în mod natural vom fi generoși și față de toți oamenii. Cu alte cuvinte, în măsura în care ne amintim și evaluăm slăbiciunile și neajunsurile noastre, aceasta ne va face compătimitori cu frații și cu întreaga omenire. Și lui Dumnezeu Îi plac mila, generozitatea, compătimirea. Aceia care cultivă aceste haruri ale Spiritului vor fi plăcuți în ochii Domnului, și prin aceasta vor fi potriviți și pregătiți să aibă parte cu Isus de tronul slavei Sale; pentru că acea mare împărăție mesianică va fi stabilită chiar cu scopul de a arăta milă față de omenire, față de aceia care se vor întoarce la favoarea și binecuvântarea divină, sub o cunoștință mai clară și prin ajutorul care va fi oferit atunci. W. T. 1912-359 (R 5135:2) (Cântarea 63)