Pagina 8


A ȘAPTEA ZI SAU EPOCĂÎn această prezentare noi urmăm o linie de gândire care pare să câștige teren printre cei care studiază Biblia. Acum trăim în a șaptea Zi sau Epocă de Creare - care a început când s-a sfârșit a șasea, după ce Dumnezeu a creat pe Adam în chipul și asemănarea Sa. Gen. 1:26, 27.

Atunci Dumnezeu S-a odihnit de lucrarea Sa - de creare. El cunoștea dinainte permisiunea păcatului și efectele ei îngrozitoare asupra omenirii. El știa dinainte ce pași va face ca în final să dea un Mântuitor pentru rasă, iar Mântuitorul să aleagă o mică turmă de credincioși, numită figurativ „Mireasa lui Cristos”. Dumnezeu a intenționat să dea Mântuitorului și Miresei Sale stăpânirea, controlul asupra Pământului. El a intenționat ca împărăția de Dreptate a lui Mesia să ridice în final din starea de păcat și moarte pe toți cei care vor vrea și se vor supune.

Dumnezeu S-a odihnit de lucrarea Sa creatoare prin aceea că nu Și-a folosit în mod activ Puterea ca să înlăture păcatul și să ridice omenirea. Dumnezeu I-a încredințat această operă Mântuitorului Isus, ca ea să fie realizată prin jertfa Sa pentru păcate și prin Domnia Sa glorioasă în vederea eliberării oamenilor din păcat și moarte. Biserica, noua creație a lui Dumnezeu din acest timp de odihnă, este cerească, nu pământească. 2 Cor. 5:17; Evr. 3:1; 4:1-4.

După cronologia Bibliei, se susține că de la Adam au trecut deja șase mii de ani. Dacă este așa, atunci Domnia de o mie de ani a lui Cristos, care încheie marea Zi-epocă a șaptea, este acum aproape.

Conform acestei frumoase teorii, crearea va fi completată prin opera lui Mesia din timpul Domniei Sale de o mie de ani care va începe curând. Nu numai că rasa va fi readusă la perfecțiune umană, dar și omul va fi obținut experiența necesară în privința binelui și răului. Între timp și Pământul va fi adus treptat la starea de perfecțiune - Paradisul restabilit în toată lumea. Atât perfecțiunea omului cât și cea a Pământului au fost foarte potrivit reprezentate în Eden, când Adam era în chipul Creatorului său - un rege.